Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

RUMKALE FROM THE MEDİEVAL PERİOD TO THE PRESENT DAY

RUMKALE FROM THE MEDİEVAL PERİOD TO THE PRESENT DAY

Prof. Dr. Scott Redford (ed.)

ISBN: 978-625-7922-27-2
Tercüman: Özlem UYGUN, Umut YAVUZ
Editör: 
Sunuş: Sn. Fatma ŞAHİN
Önsöz: Hakan TANRIÖVER
Sayfa Sayısı: 232
Baskı Yılı: 2022
İlk Baskı Yılı: 2022
Dil: Türkçe, İngilizce

Merziman ve Fırat nehrinin kesiştiği noktada bulunan Rumkale, Fırat havzasının en önemli tarihi yerleşimlerinden biridir. Tarihi eski çağlara uzanmaktaysa da, ayakta kalan etkileyici mimari kalıntıları ortaçağ ve Osmanlı zamanına aittir. Rumkale’de farklı dönemlerde restorasyon projeleri gerçekleştirilmiş olmakla birlikte şimdiye dek herhangi bir bilimsel arkeoloji projesi yürütülmemiştir. Bir turizm odağı olarak gittikçe popülerleşen fakat tarihçesi az bilinen yerleşmede gerçekleştirilebilecek bilimsel arkeolojik projelere zemin oluşturmak ve Rumkale hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, Rumkale’ye odaklanan bu kitap hazırlanmıştır. Kitabın içeriği  Türkiye, Avrupa, ve Amerika’dan hatırı sayılır bir grup sanat tarihçisi, arkeolog, ve tarihçi tarafından hazırlanmıştır. Kitaptaki bölümler, Rumkale’nin ortaçağ, Osmanlı, ve yakın zamana kadar mimarisini, tarihini inceleyip geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunarak Rumkale ile ilgili ve yeni bilgiler ve bulguları okuyucuyla paylaşıyor.

İncele
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram