Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Arşiv Hakkında

Türk arkeoloji tarihinde bir ilk gerçekleştirilerek; korumak, araştırmacılara ve topluma nitelikli bir veri tabanında sunmak amacıyla; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arşivleri’nden 1.400.000 belge taranmış, 1.000.000 adet belge OCR sistemi ile taranarak arşivlenmiştir. Devlet ve Osmanlı Arşivleri’nden 60.000 belge, 2.100 fotoğraf ve 1.000 film sayısallaştırılarak sisteme entegre edilmiştir.

Tüm bu toplanan belge, fotoğraf, harita vb. tüm veriler, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün internet sitesi üzerinden, kademeli olarak erişime açılacaktır.

Enstitü için gerçekleştirilen bir diğer önemli faaliyet ise Kütüphane çalışmalarıdır. Bu kapsamda, Arkeoloji İhtisas Kütüphanesi kurulmuştur.

Kütüphane için 50.000’in üzerinde dijital kaynak derlenmiştir. Bu kaynaklar Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü internet sitesi üzerinden  ve yerinde, hazırlanan portal ile kullanıcılara kademeli olarak sunulacaktır.

Kütüphane ve Arşiv altyapısı KOHA, DublinCore gibi yazılım ve disiplinlerle ulusal ve uluslararası kütüphanelerin altyapıları ile entegre olabilecek şekilde tasarlanmış ve hazırlanmıştır.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram