Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Enstitü Personel Eğitimleri

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde çalışacak tüm personelin “Ortak Temel Eğitim” programına tabi tutulması planlanmıştır. Araştırma Personeli, Laborantlar, Arşiv Personeli-Kütüphâne Personeli ve Bütçe-Mâli İşler bölümünde istihdam edilecek personel ise “Ortak Temel Eğitim”in yanı sıra “Özel Alan Eğitimi” de alacak. Yurt içindeki ve Avrupa Birliğindeki kurumlarda düzenlenecek “Alan-Uzmanlık-Eğitimi”nin iki haftalık teorik kısmı Gaziantep Enstitü Merkezi’nde; 1+1 haftalık uygulama kısmı ise İtalya ve İstanbul’da yapılacak.

 

  • Araştırma Personeli: Alan Arkeolojisi, Literatür Araştırma Yöntemleri, editörlük/redaktörlük üzerine kurslar, Enstitü’ye davet edilecek uzman hocalar tarafından verilecektir. Kazı ve Yüzey Araştırması Stajları düzenlenecek; stajyerlerin, teorik dersler yanında, enstitü tarafından seçilecek uygun şartlara ve hocalara sahip önemli kazı ve araştırmalara gönderilmesi sağlanacaktır. Ayrıca araştırmacıların da kurumsal tecrübelerini artırmak üzere köklü birer enstitüye gönderilmeleri amaçlanmaktadır.

 

  • Laborantlar: Enstitüye davet edilecek uzman hocalar tarafından teorik ve teknik dersler verilecek. Her personel ilgili olduğu alanda/analiz grubunda özel olarak en iyi alt yapı ve uzmanların bulunduğu laboratuvarlardan birine gönderilerek sorumluluk alanlarında staj görecek. Böylelikle laborantların hem teknik bilgilerinin hem de kurumsal tecrübelerinin de artırılması hedeflenmektedir.

 

  • Arşiv ve Kütüphâne Personeli: İstihdam edilecek deneyimli ve alanında eğitimli personele, uzman hocalar tarafından kurslar verilecek. Bu personelin Enstitü tarafından seçilecek en uygun şartlara ve uzmanlara sahip önemli arkeoloji kütüphanelerine gönderilerek, teknik bilgi ve becerileri ile kurumsal tecrübelerinin artırılması için staj yapması planlanmaktadır.

 

  • Bütçe ve Satın Alma Personeli: İstihdam edilen deneyimli ve alanında eğitimli personel, Enstitü’ye davet edilecek uzman hocalardan teorik dersler alacak. Personelin teknik bilgi ve becerisi ile kurumsal tecrübesinin artırılması için Enstitü tarafından seçilecek en iyi şartlara ve uzmanlara sahip önemli arkeoloji enstitülerinde staj yapmaları sağlanacaktır.
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram