Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Kekova Alan Yönetimi Projesi

Proje Adı: Kekova Alan Yönetimi Projesi
Proje Türü:
Proje Süresi: 1 yıl
Proje Amacı:

Kekova Turizmini hak ettiği nitelik düzeyine ve zenginliğine ulaştırmak ve doğal-kültürel korumayı istenen düzeye çıkarmak için Kekova oluşumunu başlatmak ve bu projeyi ikinci adımda Alan Yönetim Modeline dönüştürmek asıl hedeftir.
Türkiye Turizminin başkenti Antalya’nın en özel ve en tanınmış yerleşimlerinden biri olan Kekova’da bulunan yerleşimler hem olağanüstü doğası, benzersiz denizi ve gizemli kalıntılarıyla turizme de sıradışı bir şans sunmaktadır. Ancak bu şans bugüne dek iyi kullanılmamış hatta hor kullanılarak cazibe kaybına da yol açmıştır. Düşük kaliteli turizm hizmeti Kekova Bölgesini en özel yer olmaktan çıkarmaktadır.
Oysa her türlü değerin sarmallandığı bir doğa-kültür-tarih-deniz buluşmaları merkezi olan bölge, aslında Sualtı sporlarına-turizmine de olağanüstü bir deniz mekanı şansı vermektedir. Bu proje çerçevesinde sualtı araştırmaları tamamlandığında turizme uygun sualtı alanları da belirlenip haritalanacak ve turizme katkısı yükseltilmeye çalışılacaktır.
Projenin en önemli parçası bölge halkının bilinçlendirilmesidir. Bu konuda kazı bilim ekibi tarafından –bu proje kapsamında- sürekli bir eğitim programı uygulanacaktır. Halkın yerel iş alanlarında turizmden gelir kazanacak girişimler yapması da amaçlanmaktadır.
Proje sonrasında Kekova Bölgesi hem doğa ve kültür açısından hem de turizm ve diğer sosyal ve ekonomik boyutlar açısından beklenen düzeye çıkmaya başlayacaktır.
Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer kurumların da istek ve önerileri göz önüne alınarak önemli bir misyon biçiminde algılanıp geliştirilmiştir. Gerçekleşmesi de tüm bu kurumların bir konsorsiyumu biçiminde olacaktır.
Projenin sahiplenilmesi ve sürdürülmesi için projenin en önemli paydaşı yerel halkın kendisi olacaktır. Bu kapsamda halk, esas aktörlerden biri olacaktır.
Likya Uygarlıkları Müzesi bu proje kapsamında geliştirilecek olan turizm çalışmalarının yönetim üssünü oluşturacaktır.

Proje Hedefleri:

Çağdaş Koruma anlayışı içinde korumada aktif rol üstlenen farklı kitle ve disiplinlerin koruma eylemlerini, toplumsal uzlaşma ve diyalog zemininde ‟katılım‟‟ ile bir araya gelerek, ’etkin’ şekilde ve sürdürülebilirlik çerçevesinde ‟planlı‟ olarak yürütülmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak korumanın, coğrafi, sosyal ve kültürel mekânlar bütünü içinde sağlanmaya çalışılması "alan yönetimi" kavramının temelini oluşturmaktadır. Alan Yönetimi, ‟koruma‟ ve ‟yönetim‟ kavramlarını birleştiren çağdaş korumanın yönetsel boyutudur. Alanda bulunan doğal ve kültürel değerlerin koruma kullanma dengesi içerisinde çok çıktılı bir organizasyona dönüşmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Herhangi bir yaşamsal alandaki tüm kaynaklar her halükarda (iyi veya kötü) yönetilmektedir. İnsan yaşamına konu olan tüm alanlarda her kurum kendine düşen sorumlulukları yerine getirse dahi, yönetsel sistemde; yetki çakışması, işlem tekrarı, gecikmeler, işlemin hiç yapılamaması, yanlış işlem yapılması, ekonomik kaynakların ve zamanın verimsiz kullanılması v.b. gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların önüne geçilmesi için koruma alanları ve sitlerde koruma, yaşatma, kullanma koşullarının bağlandığı yönetsel eşgüdüm mekanizmasına ’Alan Yönetimi’’ denmektedir.

Proje Özeti:
1. Dünyaca tanınmış KEKOVA çok zengin ve çekici  doğal, tarihsel, kültürel, sportif, sanatsal özellikleri bir arada içermektedir.
2. KEKOVA projesinin tanınırlık, popülerlik, yayın altlığı, www altlıkları, kazı, araştırma, rehberlik gibi ana konularda nitelikli ve yeterli bir hali hazır altlığı bulunmaktadır.
3. KEKOVA, Batı Antalya’nın neredeyse tümüne hitap eden bir projedir. Projenin kapsama alanı içerisinde bulunan Demre’nin tüm bu yerleşimleri, tüm çıktılardan ortak yararlanacaklar ve projeye de ekerken ve biçerken büyük bir lojistik güç vereceklerdir.
4. Demre Antalya’da her yıl 1. sırada turizm kapasitesine sahiptir. Kekova, Myra ve St. Nikolaos cazibe avantajları Demre’ye önemli turizm girdisi sağlamaktadır.
5. Demre’de hediyelik eşya satışı kapasitesi oldukça büyük miktarlara ulaşmıştır. Geliştirilmeye ve özelleştirmeye müsaittir.
6. Proje kapsamında kalan alanların doğal ve kültürel özelliklerinin çok etkili ve nitelikli bir büyük turizm ve tanınırlık gücü yaratacağı kesindir.
7. KEKOVA çevresindeki kırsal yerleşimlerimizdeki halkımız da projenin ekonomik sonuçlarından yararlanabilecek ve bölge halkının kültürel ve doğal bilinci yükselecektir.
8. KEKOVA Projesi, sürdürülebilir olan ve tüm yıla yayılabilen bir kültür turizmi tasarımıdır.
9. Akdeniz Üniversitesi ve diğer üniversitelerin bilimcilerin yürütegeldiği kazı ve araştırmalar bilimsel altlıklar ve etkinlikler konusunda hazır ve etkili bir güçtür.
10. Myra, Likya Uygarlığı Antik Kentleri kapsamında 2009 yılında UNESCO World Heritage Geçici Kültürel Listesine girmiştir. Kalıcı liste için güçlü bir adaydır.
11. St. Nicholas Kilisesi, UNESCO World Heritage Geçici Kültürel Listesine 2000 yılında girmiştir. Kalıcı liste için güçlü bir adaydır.
12. Kekova, UNESCO World Heritage Geçici Karma Listesine 2000 yılında girmiştir. Kalıcı liste için en güçlü adaydır.
13. Proje alanındaki Likya Uygarlıkları Müzesi’nin varlığı önemli bir etkinlikler aracısı ve cazibe noktası olanağı vermektedir.
14. Proje alanındaki Myra ve Andriake kazı başkanlığının Kazıevi Kompleksi, alt yapısı ve diğer olanaklarının varlığı projenin başarısında önemli rol oynayacaktır.
15.9-14’de anılan faaliyetlerin asıl sahibi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı bu projenin de severek esas himayedarı olacaktır.
16.Kaymakam, Belediye Başkanı, Muhtarlar ve özellikle halk, böyle bir projenin gerçekleşmesinde büyük rol oynamaya severek hazırdırlar.
17.Demre Koruma Amaçlı İmar Planı’nın hazır olması.
Proje Fotoğrafları:
Bu websitesi, Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle oluşturulmuş ve sürdürülmüştür. Bu websitesinin içeriği yalnızca Weglobal Danışmalık A.Ş'nin sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram