Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Alan Arkeolojisi Laboratuvarı

Alan Arkeolojisi Birimi’nin kurulması Arkeometri Laboratuvarı’nın ana hedeflerinden biridir. Bu kapsamda, kazı ve arazi çalışmalarında dijital görüntüleme, ölçüm ve uzaktan algılama konularında ekipman ve personel hizmeti sağlayarak sahada çalışan arkeologlara ve arkeolojik projelere destek olmak planlanmaktadır.

Ayrıca arazide taşınamayan kültürel mirasın, esere zarar vermeden, “in situ” yani yerinde incelenebilmesi için çeşitli analitik teknikler ve cihazlar kullanarak, element bazında ya da mineralojik olarak analiz edilebilmesi hedeflenmektedir.

Arkeolojik buluntuların büyük bir oranı taşınamaz nitelikte olduğundan, portatif cihazlarla yerinde inceleme yapmak gerekmektedir. Bu nitelikte cihazları barındıran Alan Arkeolojisi Mobil Laboratuvarı Aracı’nın temini ve donatılmasıyla hedefimiz, Türkiye’nin alan arkeolojisindeki açığını kapatmaktır.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram