Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Bilim

 1. Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmış olan yurt içinde ve yurt dışında Enstitü adına yürütülen arkeolojik kazı ve araştırma çalışmalarını planlamak, uygulamak, uygulamasını koordine etmek, izlemek ve raporlamak.
 2. Enstitü’den bilim insanları tarafından talep edilen tarihi ve kültürel eserlerin restorasyon ve konservasyon çalışmalarını planlamak, uygulamasını koordine etmek, izlemek ve raporlamak.
 3. Arkeoloji ve kültürel miras alanlarında ülke ölçekli iç ve dış politika önerileri geliştirmek, bu kapsamda araştırmalar yapmak.
 4. Antropoloji, sanat tarihi, tarih, epigrafi, nümismatik gibi tüm ilgili alanlarda kültürlerin ve sanatların Türk ve Avrupalı bilim insanları ve öğrenciler tarafından her yönüyle çalışılmasına yönelik faaliyetleri planlamak ve yürütmek.
 5. Sosyal bilimler, kültür endüstrileri, arkeoloji, tarih, sanat, çağdaş çalışmalar ve kültürel miras alanlarında dünya standartlarında özgün bilimsel araştırma ve saha çalışmalarını yürütmek ve/veya desteklemek.
 6. Alan arkeolojisinin (field archaeology) ihtiyaçlarını karşılayabilecek modern donanımlı ve uzman personele sahip bir teknik ofis oluşturmak ve geliştirmek.
 7. Kültür mirası, kültürel peyzaj, kültür ekonomisi ve alan yönetimi gibi ilişkili konularda çalışmalar yapmak ve/veya desteklemek.
 8. Arkeoloji ve kültürel miras ile önleyici arkeoloji çalışmalarına ilişkin yöntem ve standartlar geliştirmek, rehberler hazırlamak ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek.
 9. Türk, Avrupa veya dünya üniversiteleriyle, enstitüler ve araştırma merkezleriyle iş birliği ve ortak projeler gerçekleştirmek.
 10. Arkeolojik ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin kitap, tablo, fotoğraf, nüsha, harita, belge, diğer materyal ve ekipmanlar ile objeleri bağış ve satın alma yoluyla, ilgili mevzuat çerçevesinde temin etmek ve arşivlemek, ulusal arkeoloji bilgi sistemi -aktif veri tabanı- oluşturmak, işletmek ve geliştirmek.
 11. Arkeoloji, sanat tarihi, kültürel miras, kültür endüstrileri ve diğer ilgili bilim alanlarında teknik-bilimsel danışmanlık ve destek sağlamak.
 12. Bilimsel projeler geliştirmek ve İcrâ Kurulu’nun onayına sunmak.
 13. Enstitü’ye sunulan bilimsel proje tekliflerini değerlendirmek, uygun görülenleri İcrâ Kurulu’nun onayına sunmak.
 14. Bilimsel çalışmaları tasarlamak ve gerçekleştirmek.
 15. Avrupadaki ve dünyadaki bilimsel gelişmeleri izlemek ve bilgi tabanı -arşiv- oluşturmak.
 16. Bilimsel yayınların yıllık programlarını yapmak ve İcrâ Kurulu’na sunmak, Yayın Kurulu tarafından seçilen eserlerin yayına hazırlanması ile ilgili tüm süreci gerçekleştirmek.
 17. Yayınlanması öngörülen kitap ve dergilerde yer alacak yazıların editörlüğünü yapmak.
 18. Enstitü’nün süreli yayınını (Dergi) tüm aşamalarıyla takip etmek.
 19. Bilimsel konferansları yıllık olarak planlamak ve bu konferansların gerçekleşmesini sağlamak.
 20. Kongre, sempozyum, panel, atölye gibi bilimsel toplantıların yıllık programlarını yapmak ve her toplantının içerik, katılımcılar, zamanlama gibi tüm hazırlıklarını düzenlemek, toplantı bildirileri yayınını hazırlamak.
 21. Avrupadaki ve Türkiyedeki diğer kurumların yaptığı bilimsel çalışmalarla paydaş programlar yapılmasını sağlamak ve/veya katılım sağlamak.
 22. Enstitü’nün doğrudan sürdüreceği araştırmaları planlamak ve gerçekleştirmek.
 23. Araştırma ile ilgili çalışmaların yıllık planlarını yapmak ve araştırma destek kotasının çerçevesini yıllık olarak belirleyip İcrâ Kurulu’na sunmak.
 24. Bilimsel araştırmaları izlemek, sonuçlarını enstitü arşivi için derlemek.
 25. Enstitü’nün bilimsel arşivinin geliştirilmesini sağlamak, bu konuda araştırma ve temin çalışmalarını yürütmek.
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram