Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Kamu Personeli Eğitimleri

“GEÇMİŞE SAHİP ÇIKMAK”

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu çerçevesinde tasarlanan “Geçmişe Sahip Çıkmak” Sertifikalı Eğitim Programı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü projesinin, STK temsilcileri ve Kamu Personeli Eğitimi kapsamında yer alıyor.

Enstitü’nün ana hedefleri arasındaki “Kültürel miras konusunda eğitimli ve bilinçli bir yönetimin ve toplumun oluşumuna katkı verme” ilkesi doğrultusunda, STK’ların ve Gaziantep’te bulunan kamu görevlilerinin arkeoloji ve kültürel miras konusunda gelişimine yönelik etkin ve dinamik bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Sosyal gruplar arasında iletişimi ve buluşmayı sağlamak amacıyla iki program organik ilişkili ve iç içe planlanmıştır. Eğitim programlarını izlemek için tıklayınız.

Bu amaçla Gaziantep’te hazırlanan pilot program, uzun vadede yapılacak benzer programlar için temel vazifesi görecektir. Bakanlık ve Belediye birimlerindeki arkeolojiyle ilgili uzman personel grubuna ve ilgili STK’lara verilecek eğitimin temel amacı; arkeolojiyle fiilen ilgili bu grupların-kişilerin arkeoloji alanındaki bilgilerini geliştirmek, pekiştirmek, kültür ve tarih bilincini yaygınlaştırmak, özellikle devletin, yerel yönetimlerin ve STK’ların kültür varlıklarının korunmasındaki misyonlarına ve koordinasyonlarına katkı vermektir. Öncelikli hedef kitle, arkeolojinin ve korumanın yasal olarak yürütülmesinden sorumlu olan ilgili kamu görevlileri, uzmanları ve uygulama sonuçlarını yaşayan, müdahil olan STK’lar olarak belirlenmiştir.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilmiştir.

 

Amaç:

  • Eğitim verilen uzmanların arkeoloji ve koruma konularında gelişmelerini ve daha yetkin hâle gelmelerini, Avrupadaki kültür sanat kurumlarının işleyişini tanımalarını sağlamak.
  • Katılımcıların, arkeoloji ve kültürel miras konularında kendi kurumlarının ve personelinin gelişimine yönelik eğitim verebilmelerini sağlamak.
  • Programa katılan uzmanlar aracılığıyla farklı kitlelere ulaşarak kültürel miras bilincini yaygınlaştırmak.
  • Enstitü’nün sivil toplum diyaloğu ve iletişim ağına katkı sağlamak ve görünürlüğünü artırmak.
  • STK temsilcileri aracılığıyla STK’ların arkeoloji ile ilgili konulara ilgi ve duyarlılıklarını artırmak.

 

Yöntem: Hem teorik hem de sahada uygulanacak olan program, arkeoloji ve ilgili diğer alanlara ilişkin temel bilgiler vermeyi, tarihsel kültürel miras yardımıyla geçmişi daha çok anlamayı, sevmeyi, bunun üzerinden kültür ve tarih bilincini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu yolla koruma amacına yönelik sürece de katkı verilmesi amaçlanmaktadır. İlgili kamu uzmanlarına ve STK temsilcilerine verilecek destek eğitimleriyle dinamik ve aktif bir eğitim modeli tercih edilmiştir.

Bu pilot uygulama çeşitli ve daha yaygın kitlelere, daha büyük katılımlı olarak da tekrarlanabilir niteliktedir.Eğitim programlarını izlemek için tıklayınız.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram