Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Sertifika Programları

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Projesi’nin Eğitim ve Sivil Toplum Diyaloğu başlıkları kapsamında düzenlenen program ile halkın arkeoloji ve kültürel miras konularında gelişimine yönelik etkin ve dinamik bir eğitim öngörülmüştür. Tasarlanan pilot eğitim programına katılanların, birer eğitici olarak donatılmaları ve başka gruplara eğitim verebilecek hâle gelmeleri hedeflenmiştir. Enstitü’nün ana hedefleri arasındaki “Kültürel miras konusunda eğitimli ve bilinçli bir toplumun oluşumuna katkı verme” ilkesi doğrultusunda hazırlanan ‘Eğitici Eğitimleri’nin temel amacı, kültür ve tarih bilincini yaygınlaştırmak ve özellikle gençlerde, çocuklarda etkin ilgiyi, koruma duygusunu güçlendirmektir. Bu doğrultuda öncelikli hedef kitle liseli gençler olarak belirlenmiştir. Örnek/pilot uygulama alanı olarak da enstitü merkezinin bulunduğu Gaziantep kenti seçilmiştir. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilmiştir.

 

Amaç:

  • Eğitim verilen liseli gençlerin arkeoloji ve koruma gibi temel meselelere karşı duyarlılıklarını artırmak.
  • Liseli gençlerin, ortaokul öğrencilerine kültür, arkeoloji ve tarih konularında bilinçlendirme amaçlı eğitim verebilmelerini sağlamak.
  • Programa katılan gençler aracılığıyla ailelerine ve arkadaşlarına ulaşarak kültürel miras bilincini yaygınlaştırmak.

 

Yöntem: Program, antik kalıntılar ve tarihsel objeler yardımıyla geçmişi anlamayı, sevmeyi ve bunun üzerinden kültür ve tarih bilincini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu yolla koruma amacına yönelik bir süreç gerçekleşmiş olacaktır. Gençlere eğitim vererek daha alt gruplara danışmanlık/önderlik yapabilecek duruma gelmelerini sağlamak ve bu yolla eğitimi yaygınlaştırmak model olarak benimsenmiştir. Dinamik ve aktif bir eğitim modeli tercih edilmiştir.

Bu pilot uygulamanın yöntemi ve sonuçları Millî Eğitim Müdürlükleri ile paylaşılarak yaygınlaştırılması için çalışılacaktır. Lise 2. sınıf öğrencilerine verilecek eğitimlere katılım, gönüllülük esasına uygun biçimde yapılmıştır.

Birbiriyle organik ilişkili iki ana bölümden oluşan program öncesinde, öğrencilere, arkeoloji ve eğitim programı konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram