Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Ayni Bağış

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde yapılan araştırmalara katkıda bulunmak ve kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılamak amacı ile kütüphane koleksiyonu için bağış yayın kabul edilmektedir.

 

Kaynak Seçim Ölçütleri

Bağış yoluyla kütüphane koleksiyonuna dâhil edilecek kitap ve kitap dışı bütün kaynaklar, Enstitü’nün araştırma alanlarına ve inceleme hedeflerine uygun olmak şartıyla aşağıdaki ölçütlere göre danışma kurulu/konu uzmanları/uzman kütüphaneci tarafından değerlendirilerek seçilir.

 

Bağış olarak gelen kaynakların seçimi ile ilgili ölçütler:

 • Bağış yapılacak yayınlar Enstitü kütüphanesine uygun, yapılacak bilimsel çalışmaları destekleyici niteliklere sahip, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş niteliklere sahip olmalıdır.
 • Bağış yapılan yayın, kütüphane koleksiyonunda mevcutsa kabul edilmez.
 • Fiziksel açıdan temiz kullanılmamış, sayfaları eksik, yıpranmış yayınlar bağış olarak kabul edilmez.
 • Gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar kağıt, basım ve içerik açısından değişiklik gösteriyorsa bağış kabul edilmez.
 • Süreli yayınlarda; kendi içinde cilt bütünlüğü sağlanmayan yayınlar ile mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilmez.
 • Dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler cilt bütünlüğü oluşturuyorsa kabul edilir.
 • İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, ders notları, fotokopi ile çoğaltılmış yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilmez.

 

Kurallar

 • Kütüphane koleksiyonu için uygun olan materyallere bağışçı bilgisini içeren bir ex libris (ekslibris) yapıştırılır ve teknik işlemleri tamamlandıktan sonra kullanıcıların yararlanmaları için koleksiyona dâhil edilir.
 • Bağış yapan kişiye ya da kuruma, Enstitü adına teşekkür mektubu gönderilir.
 • Bağış yapan kişilerin istekleri doğrultusunda kütüphane koleksiyonunun bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da raf oluşturulamaz.
 • Bağış yapan kişiler, bağışlarıyla ilgili herhangi bir hak ve talepte bulunamazlar.
 • Kütüphane, uygun gördüğü takdirde bağış olarak kabul ettiği yayınları iade etme veya başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir.
 • Kütüphane, kullanıcılara hangi kurallar doğrultusunda neyi sunacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir.
 • Bağışlayan kişi, bağışladığı bilgi kaynakları üzerinde nakdi ve ayni hak talep edemez.
 • Enstitü özel ya da tüzel kişilere, koleksiyon bağışı yapması için başvurabilir.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Kütüphanesi Bağış Bilgi Kaynağı Kabul Formu

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram