Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Kütüphâne / Arşiv

 1. Kütüphane koleksiyonu için uygun kitap ve benzeri kaynakları tespit etmek, satın alma listeleri hazırlamak ve onaya sunmak.
 2. Arşiv koleksiyonu için uygun arşiv malzemelerini tespit etmek, satın alma listeleri hazırlamak ve onaya sunmak.
 3. Gerek kütüphâne, gerekse arşiv için bağış fırsatlarını araştırmak ve onaya sunmak.
 4. Türk, Avrupa ve dünya üniversiteleri, enstitüler ve araştırma merkezleri, özel ve kamu kuruluşları ile iş birliği fırsatları araştırmak:
  1. Yayın değişimi yapmak
  2. Ortak sayısallaştırma çalışmaları yapmak
 5. Arşivde bulunan malzemenin sayısallaştırma planını yapmak ve yürütmek.
 6. Arşiv malzemelerinin ve nâdir kitapların konservasyonunu sağlamak.
 7. Koleksiyona katılan her yeni malzemenin kaydını gerçekleştirmek.
 8. Düzenli aralıklarla sayım yapmak ve raporlamak.
 9. Üyelik sistemine kurallara uygun üye kabul etmek ve üyelikten ayırma işlemlerini gerçekleştirmek.
 10. Koleksiyonlardan yerinde ve uzaktan yararlanılmasını sağlamak.
 11. Her türlü kullanıcı sorusunu yanıtlamak.
 12. Kütüphâne otomasyon sistemi Koha ve arşiv sistemi PaperArc’ın IT sorumlularıyla beraber sorunsuz çalışmasını sağlamak.
 13. Kütüphâne web sayfasındaki kontrolleri gerçekleştirmek ve IT sorumlularıyla beraber gerekli güncellemeleri yapmak.
 14. Düzenli birim raporları hazırlamak ve sunmak.
 15. Birim bütçesi hazırlamak ve sunmak.
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram