Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Eğitim

 1. Türkiye ve Avrupa Birliğindeki bilim insanları ve öğrenciler için lisans, lisansüstü ve doktora sonrası eğitim bursları, bilimsel-kültürel-sanatsal etkinlik destekleri, eğitsel toplantı destekleri, hibe, ödül ve diğer şekillerde teşvik ve destekler sağlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek.
 2. Gençlerimize yönelik millî kültür, millî şuur ve ülkü birliğini tesis etmek amacıyla arkeoloji ve sanat tarihi, etnografi ve diğer konularda kültür ve tarih bilincini yükseltici eğitsel konferanslar, sempozyumlar, seminerler, çalışma gezileri planlamak, düzenlemek ve bu amaçla üçüncü kişilerce yapılan faaliyetleri desteklemek ve ortak çalışmalar yapmak. Bütün toplumsal kesimlere yönelik eğitici ve öğretici faaliyetler yürütmek, bu yönde faaliyetleri desteklemek.
 3. Avrupalı ve Türk bilim insanları, öğrenciler, alan uzmanlığını kazanmak isteyenler, arkeoloji ve kültürel miras alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör personeline, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerine, yurt içi ve yurt dışında, alanda yeni bilimsel, kültürel ve sanatsal gelişmeleri de kapsayıcı eğitim, kurs, staj, etkinlik programları düzenlemek, bu programlara katılımı teşvik etmek, uygun mekânlar oluşturmak ve bu imkânların devamlılığını sağlamak.
 4. Bakanlığın talep ettiği veya Vakfın tespit ettiği alanlarda arkeoloji ve kültürel miras alanında ülke genelinde ihtiyaç duyulan uzman açığını gidermek üzere uzmanlık yaygın eğitim, kurs ve sertifika programları düzenlemek.
 5. Eğitim projelerini programlamak, geliştirmek, Enstitü’ye gelen eğitsel projeleri değerlendirmek ve uygulamak.
 6. Başka kurumların yaptığı eğitim çalışmalarına/programlarına destek vermek ve/veya katılım sağlamak.
 7. Müze eğitimi çalışmalarını yürütmek.
 8. İş birliği yapılacak yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumlarıyla ve kişilerle ilişki kurmak ortak projeler, etkinlikler planlamak.
 9. Yıllık burs programlarını hazırlamak, sayıları ve adayları belirlemek, yönlendirmek.
 10. Yıllık staj programlarını hazırlamak, sayıları ve adayları belirlemek, yönlendirmek.
 11. Eğitim seminerleri planlamak, düzenlemek ve gerçekleştirmek.
 12. Yaz okulları planlamak, düzenlemek ve gerçekleştirmek.
 13. Sertifikalı eğitim programları planlamak, düzenlemek ve gerçekleştirmek.
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram