Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Kütüphâne Hakkında

Enstitü için gerçekleştirilen en önemli çalışmalardan biri de Arkeoloji İhtisas Kütüphânesi’nin kuruluşudur. Kütüphâne için, Kendirli Kompleksi’nin tüm zemin katı restore edilip, mobilyaları ve teknik ekipmanıyla kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Arkeoloji ve ilgili tüm eski çağ bilimlerine ilişkin hem fiziki hem de sayısal koleksiyon oluşturulmaya başlanmıştır.

Anadolu arkeolojisiyle ilgili her çeşit yayını bulundurmayı hedefleyen Enstitü, kütüphânenin odak hedefi olarak da Türk Arkeolojisi Kütüphânesi’nin oluşumu öngörülmüştür. Bunun için ilk etapta 50.000’in üzerinde dijital kaynak derlenmiştir.

Öte yandan Enstitü kapsamındaki Arşiv çalışmaları için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arşivleri’nden 1.000.000’u aşkın belge taranmış ve arşivlenmiştir. Devlet ve Osmanlı Arşivleri’nden 60.000’i aşkın harita, fotoğraf, film vs derlenmiştir.

Tüm bu toplanan belge, fotoğraf, harita vb. gibi tüm veriler, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün internet sitesi üzerinden, kademeli olarak erişime açılacaktır.

Kütüphane ve Arşiv çalışmaları ile Enstitü, araştırmacılara ve topluma nitelikli bir araştırma/çalışma alt yapısı sunmayı hedeflemektedir.

Kütüphane ve Arşiv altyapısı KOHA, DublinCore gibi yazılım ve disiplinlerle ulusal ve uluslararası kütüphanelerin altyapıları ile entegre olabilecek şekilde tasarlanmış ve hazırlanmıştır.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram