Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Arkeoloji ve Kültür Ekonomisi

Platform çalışmaları, coğrafyamızın sahip olduğu somut ve somut olmayan kültür mirası değerleriyle ilgili kültür ekonomisi stratejisi ve politikalarının oluşturulması amacıyla bir model kurgulanmasını hedeflemektedir.

Bu doğrultuda, Platform faaliyetleriyle ele alınacak kültür mirası çalışmaları şöyle tanımlanmaktadır:

  • Çağdaş görsel sanatlar, el sanatları, gösteri sanatları, mimari, tasarım ve müzik alanlarında bu mirasın yeniden doğuşunu sağlayacak, yeni yorumlar katacak ve onun çağdaş yaşam ile bütünleşmesine imkân verilecek.
  • Çıktılarının duyurulması ve tanınırlığı reklam, medya ve yazılım, film endüstrisi, radyo ve televizyon, yayıncılık ve basılı medya, kütüphane, arşiv, müzeler, ören yerleri, kültür, turizm ve arkeoloji fuarları aracılığı ile artırılacak.
  • Avrupa'da ve dünyada yürütülen çağdaş, evrensel diğer proje ve çalışma ağları ile entegrasyon sağlanacak.

Bugüne dek Türkiye’de bir benzeri kurgulanmamış olan bu oluşum, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün bünyesinde yer alarak, ileriye dönük projeksiyonların gerçekleşmesinde, değişen dünya dengeleri içinde yeni strateji ve politikaların geliştirilmesinde önemli görevler üstenecektir. Platform üyeleri, çalışmalarını, Enstitü’nün Kültür Mirası Politikaları Geliştirme Komitesi altında sürdürmektedir.

Bu websitesi, Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle oluşturulmuş ve sürdürülmüştür. Bu websitesinin içeriği yalnızca Weglobal Danışmalık A.Ş'nin sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram