Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Laboratuvar

 1. Avrupa'da ve Türkiye’de arkeometri ve koruma alanında hizmet veren diğer ilgili laboratuvarları ve tesisleri birbirine bağlayan bir merkez veya ana merkez olarak hareket etmek. Arkeometrik analizler yapan diğer kurumlarla irtibatta olmak ve bir iletişim ağı oluşturarak, Türkiye için analiz alt yapısı içeren çevrim içi bir veri tabanı hazırlamak ve analiz talep eden arkeolog ve araştırmacıları mevcut seçenekler konusunda bilgilendirmek.
 2. Yakın bölgedeki arkeologlar, konservatörler, mimarlar, restorasyon uzmanları, araştırmacılar, diğer ilgili bilim insanları ve öğrenciler için laboratuvar teknikleri ve analitik prosedürler konusunda tavsiyelerde bulunan bir merkez hâline gelmek.
 3. Arkeolojik çalışmalarda ve kültürel miras yönetiminde analizleri yorumlarda tanıtmak ve genişletmek, gelecek nesiller için sürekli bir gelenek oluşturmak amacıyla arkeometrik teknikler konusunda öğrencileri ve araştırmacıları eğitmek.
 4. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na arkeolojik analiz ve koruma uygulamalarında laboratuvar teknikleri ile koruma ve restorasyon müdahalelerinde tavsiyelerde bulunmak ve arkeolojik örneklerin analiz örneklerinin yurt dışı izinleri için ana tavsiye kanalı olmak.
 5. Buluntu depolarını hem dijital hem de maddi olarak bir arkeolojik bilgi arşivi olarak derleyerek kültürel mirasın korunmasına yardımcı olmak.
 6. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Arkeoloji Laboratuvarı bünyesinde yer alan X-ışını Difraktometresi, X-ışını Floresans Spektrometresi, Taramalı Elektron Mikroskobu dâhil tüm cihazların kullanımı, bakımı ve koordinasyonunu gerçekleştirmek.
 7. Analiz taleplerini hizmet ölçümleri çerçevesinde zamanında yapmak.
 8. Yapılan analizlerle ilgili bilimsel yayınlar çıkartarak Enstitü laboratuvarını akredite bir arkeometri merkezi hâline getirmek.
 9. Türkiye, Avrupa Birliği ve dünyanın diğer bölgelerinden gelen lisans ve lisansüstü öğrencileri, doktora sonrası araştırma görevlileri ve ziyaretçi araştırmacılara numuneler ile enstrümantasyon ve ölçüm konusunda eğitim vermek.
 10. Avrupa Birliği destekli projelere başvurup araştırma projeleri yürütmek.
 11. Arkeometri temalı lisans ya da lisansüstü tez çalışmalarında öğrencilere destek vermek gerektiğinde eş danışmanlık görevi üstlenmek.
 12. Enstitü laboratuvarında cihazlar, arkeometri ve konservasyon üzerine atölye çalışmaları yürütmek.
 13. Laboratuvarı daha kapsamlı hâle getirmek için cihaz repertuvarını genişletmeye önayak olmak.
 14. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi’nin arkeolojik kazılardan ele geçen buluntuların analizleri ile ilgili alınan izin ve kuralları konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak ve gerekirse bu konuda Bakanlık çalışanlarını arkeometri konusunda bilgilendirmek.
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram