Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Arkeometri Laboratuvarına Sahip "İlk Enstitü"

9 Eylül 2021

 

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, bünyesindeki laboratuvar ile ülkemizdeki Arkeometri ve Alan Arkeolojisi laboratuvarlarına sahip ilk enstitüsü statüsünde.

Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda tamamlanarak kullanıma hazır hâle gelen ve cihaz alımları tamamlanan arkeometri laboratuvarı, aynı zamanda arkeometrik araştırmalarda analitik tekniklerin öğretilmesini destekleyecek bir merkez olacak.

Laboratuvarın, nitelikli bilimsel araştırmaları yürütmesinin yanı sıra restorasyon ve konservasyon birimleriyle çalışarak mevcut altyapıya katkıda bulunması da amaçlanıyor. Laboratuvar içerisinde yer alan, alan arkeolojisi birimi (field archaeology) ise arkeolojik saha çalışmalarına önemli destekler sağlayacak.

Arkeolojik kazılardan elde edilen örneklerin yurt içinde analiz edilmesini sağlamak üzere tasarlanan Arkeometri Laboratuvarı, arkeometrik yayınlarla da Türk Arkeolojisini destekleyen ‘yol gösterici’ bir kurum olacak.

Arkeometri Laboratuvarı’nın üstlendiği temel görevler ise şöyle sıralanıyor:

 • Türkiye’de arkeometri ve koruma alanında hizmet veren diğer ilgili laboratuvarları ve kurumları birbirine bağlayan bir merkez olarak hareket etmek, arkeometrik analizler yapan diğer kurumlarla irtibatta olmak ve bir iletişim ağı oluşturarak Türkiye için analiz alt yapısı içeren çerim içi veri tabanı hazırlamak ve analiz talep eden arkeolog ve araştırmacıları mevcut opsiyonlar konusunda bilgilendirmek;
 • Yakın bölgedeki arkeologlar, konservatörler, mimarlar, restorasyon uzmanları, araştırmacılar, diğer ilgili bilim insanları ve öğrenciler için laboratuvar teknikleri ve analitik prosedürler hakkında önerilerde bulunan, metodoloji oluşturan bir merkez hâline gelmek;
 • Arkeolojik çalışmalarda ve kültürel miras yönetiminde analizleri tanıtmak, genişletmek ve gelecek nesiller için ‘gelenek oluşturmak’ amacıyla arkeometrik teknikler konusunda öğrencilere ve araştırmacılara eğitimler vermek;
 • Arkeolojik analiz ve koruma uygulamalarında laboratuvar teknikleri ile koruma ve restorasyon müdahalelerinde müzelere ve kazılar daire başkanlıklarına önerilerde bulunmak, arkeolojik örneklerin analiziyle ilgili yurt dışı izinleri için önemli bir danışma kanalı olmak;
 • Buluntu depolarını hem dijital hem de maddi bir arkeolojik bilgi arşivi olarak derleyerek kültürel mirasın korunmasına destek olmak;
 • Arkeometri Laboratuvarı’nın bünyesinde yer alan X-ışınları Difraksiyonu, X-ışınları Floresans Spektrometresi, Taramalı Elektron Mikroskobu dâhil tüm cihazların kullanımı, bakımı ve koordinasyonunu gerçekleştirmek;
 • Analiz taleplerini hizmet ölçümleri çerçevesinde zamanında yapmak;
 • Yapılan analizlerle ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde bilimsel yayınlar çıkartarak Enstitü laboratuvarını akredite bir arkeometri merkezi hâline getirmek;
 • Türkiye ve yurt dışından gelen lisans ve lisansüstü öğrencileri, doktora sonrası araştırma görevlileri ve ziyaretçi araştırmacılara, etütlük örnekler üzerinde enstrümantasyon ve analizlerin değerlendirilmesi hususlarında eğitim vermek;
 • Dış destekli projelere başvurup araştırma projeleri yürütmek;
 • Arkeometri temalı lisans ya da lisansüstü tez çalışmalarında öğrencilere destek vermek, gerektiğinde eş danışmanlık görevi üstlenmek;
 • Enstitü laboratuvarında cihazlar, arkeometri ve konservasyon üzerine atölye çalışmaları yürütmek;
 • Laboratuvarı daha kapsamlı hâle getirmek için cihaz repertuvarını genişletmeye ön ayak olmak.

 

Arkeometri Laboratuvarı ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen BURAYA TIKLAYIN.

Bu websitesi, Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle oluşturulmuş ve sürdürülmüştür. Bu websitesinin içeriği yalnızca Weglobal Danışmalık A.Ş'nin sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram