Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

ANADOLU’DAKİ TÜRK ANITLARI İKİNCİ CİLT: AMASYA - TOKAT - SİVAS (1934)

ANADOLU’DAKİ TÜRK ANITLARI İKİNCİ CİLT: AMASYA - TOKAT - SİVAS (1934)

Albert Louis GABRIEL

ISBN: 978-625-7922-14-2
Tercüman: Nuri Fudayl KICIROĞLU
Editör: 
Sunuş: Sn. Nadir ALPASLAN
Önsöz: Hale URAL
Sayfa Sayısı: 312
Baskı Yılı: 2022
İlk Baskı Yılı: 2022
Dil: Türkçe

Orijinal Adı: Monuments Turcs d’Anatolie (I, Kayseri-Niğde, Paris 1931; II, Amasya-Tokat et Sivas, Paris 1934)

Albert-Louis Gabriel’in ilk kez 1931’de Fransızca basılan bu eseri, aslında 1927’de Maarif Vekâleti’nin desteklediği ama yazarın planladığı çerçeve içinde, çeşitli nedenlerle yarım kalan bir projenin ürünü olarak bilinmektedir. Eğer proje devam etmiş olsaydı, Gabriel’in yeni bir cilt olarak hazırlığını yaptığı çalışma, kendi deyimiyle, “Orta Anadolu vilayetlerine hasredilecek ve Konya’daki anıtları” içerecekti. Daha sonra da bu büyük çalışma, Adana, Tarsus, Antalya, İzmir ile Bursa’yı ve belki diğer illeri de kapsayacaktı.

Yıllarını ülkemizde geçirmiş, tam anlamıyla Türk dostu olan, kültürümüzün hayranı yazar Anadolu’daki Türk Anıtları adlı kitabının ikinci cildinde Amasya, Tokat ve Sıvas’taki anıtları inceliyor. Gabriel, bunu yaparken ilk ciltte olduğu gibi her anıtı değil yalnızca arkeolojik değeri olanları ele alırken tarihlendirme ile birlikte kitabelerini de araştırıyor.

Albert Gabriel bu ikinci ciltte, Amasya, Tokat ve Sivas şehirlerinin tarihçelerini, topoğrafyasını ve askerî mimarisini örneklerle anlattıktan sonra her üç şehrin camilerini, medreselerini, türbelerini, sivil mimarisini ve anıtlarını tek tek ele alıp, o döneme göre ilk sayılabilecek bilgiler veriyor.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Albert-Louis Gabriel’in bu değerli kitabını dilimize kazandırırken, ülkemizin gerçek bir dostunu da saygıyla anıyor.

İncele
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram