Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

HİTİT DİYARI: KÜÇÜK ASYA'DA YENİ ARAŞTIRMA VE KEŞİFLER İLE HİTİT ANITLARININ TASVİRLERİ (1910)

HİTİT DİYARI: KÜÇÜK ASYA'DA YENİ ARAŞTIRMA VE KEŞİFLER İLE HİTİT ANITLARININ TASVİRLERİ (1910)

JOHN GARSTANG (1876-1956)

ISBN: 978-625-7922-12-8
Tercüman: Uğur GEZEN
Editör: 
Sunuş: Sn. Mehmet Nuri ERSOY
Önsöz: Rânâ ÖZBAL
Sayfa Sayısı: 350
Baskı Yılı: 2022
İlk Baskı Yılı: 2022
Dil: Türkçe

Orijinal Adı: The Land of the Hittites: An Account of Recent Explorations and Discoveries in Asia Minor, with Descriptions of the Hittite Monuments

Ömrünü Hititoloji’ye vakfetmiş büyük arkeolog Garstang’ın erken dönem eserlerinden biri olan Hitit Diyarı toplumsal yapısından dini inançlarına Hititlerin genel bir panaromasını çıkartır. Garstang’ın arkeolojik verilerden yola çıkarak yazdığı bu kitap tarihyazımı açısından da büyük bir öneme haizdir.

Garstang’ın Anadolu’daki gezileri ve kazılarına kendi çektiği 100 kadar fotoğraf, haritalar ve planlar eşlik eder. Hitit Diyarı Antik Batı Asya’ya dair döneminde yayımlanmış en kapsamlı eser olarak önce bölgenin coğrafyasını ele alır: Hititlerin Antik Çağlarda bulundukları ortamı, içinden çıktıkları dünyayı bize hissettirir. İncil’de ve tüm diğer Antik Yakın Doğu kaynaklarında Hititlere dair referansları ve tartışmaları da gözeterek, Hititlerin anıtsal yapılarını Hitit tarihi içinde konumlandırmak suretiyle bugün dahi güncelliğini koruyan bir klasik kaleme almıştır Garstang.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü olarak uzun yıllar ülkemizde kazılar gerçekleştirmiş ve arkeoloji dünyasına çalışmalarıyla yön vermiş bu büyük arkeologun Türkçedeki ilk kitabını yayımlıyor olmakla iftihar ediyoruz.

İncele
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram