Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA ARKEOLOJİNİN ÖYKÜSÜ 1753-1914

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA ARKEOLOJİNİN ÖYKÜSÜ 1753-1914

Prof. Dr. Zainab Bahrani, Prof. Zeynep Çelik, Prof. Dr. Edhem Eldem (ed.)

ISBN: 978-625-7922-13-5
Tercüman: Leyla TONGUÇ BASMACI, Çiğdem KÜLEKÇİ
Editör: 
Sunuş: Sn. Mehmet Nuri ERSOY
Önsöz: Doğan HIZLAN
Sayfa Sayısı: 440
Baskı Yılı: 2022
İlk Baskı Yılı: 2022
Dil: Türkçe

Editörlüğünü Zainab Bahrani, Zeynep Çelik ve Edhem Eldem’in yapmış olduğu bu kitap, 18. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı arkeolojisinin öyküsünü, Batı arkeolojisi ile olan ilişkilerini, diplomasi ve siyasetle kesişen yönlerini tüm boyutlarıyla inceleyen, konunun uzmanı bilim insanlarının makalelerinden oluşmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeolojinin Öyküsü 1753-1914’te arkeolojik tahayyül ve pratiklerin Osmanlı coğrafyasındaki maceralarını, geçirdiği evrimleri, meydan okumalarını ve karşılaştığı sorunları, muhtelif girişimleri, koruma ve müzecilik pratiklerini farklı açılardan ele alan, tarihyazımı dersi niteliğindeki makaleler alanın uzmanları tarafından kaleme alınmıştır.

Osmanlılar Avrupalılar arasındaki ilişkileri, arkeolojiye bakışlarındaki dönemeçleri, eski eserlerin kamusal hayatını, koruma pratiklerindeki yasal gelişmeleri, arkeolojinin ulus ve kimlik inşasındaki rolünü çeşitli veçhelerden ele alan bu derleme, geçmişe dair dönüşen, çatışan ve kesişen tavırların izini sürüyor.

Yazarlar: Zainab Bahrani Sophie Basch Zeynep Çelik Edhem Eldem Yannis Hamilakis Philippe Jockey Henry Laurens George Tolias Ussama Makdisi Shawn Malley Robert Ousterhout Oya Pancaroğlu Filiz Çakır Phillip Wendy M.K. Shaw Hubert Szemethy

İncele
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram