Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Mehmet BÜLBÜL

Yasa Çalışmaları

1965 yılında Gaziantep’te doğdu. 1988 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1991 yılında girdiği Maliye Bakanlığında, Muhasebe Denetmeni (1991-1995) ve Bütçe Kontrolörü (1995-2007) olarak 16 yıl denetim elemanı olarak görev yaptı. Bu süre içinde genel idarenin merkez ve taşra teşkilatlarında teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevlerini yürüttü. 2002-2005 yılları arasında Bütçe Kontrolörleri Denetim Birimi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2000’li yılların başında Kamu Mali Yönetim Reformu ve AB Müktesebatına Uyum çalışmalarında aktif rol aldı.

2007 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atandı. 2020 yılına kadar Mali Yönetim ve Kontrol Dairesi, İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi, İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Başkanlıklarını yürüttü. Özel İhtisas Komisyonu üyesi olarak Onuncu ve Onbirinci Kalkınma Planı çalışmalarına katıldı.

Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen birçok uluslararası projede proje liderliği görevini üstlendi. Malî yönetim, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi alanlarında Fransa Maliye Bakanlığında staj yaptı, birçok AB üyesi ülkede araştırmalar yaptı. Bu konular üzerine bir kitabı ile çeşitli yazılı ve görsel medyada yayımlanmış söyleşi ve makaleleri bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesi ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi yüksek lisans programlarında misafir öğretim elemanı olarak Kamu Mali Yönetimi dersleri verdi.

Bu websitesi, Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle oluşturulmuş ve sürdürülmüştür. Bu websitesinin içeriği yalnızca Weglobal Danışmalık A.Ş'nin sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram