Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Enstitü merkez binası, sergi ve konferans salonunda gerçekleştirilecek olan Tarih Size Bakıyor, Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji Sergisi kurulum çalışmaları başladı. Engin Özendes tarafından seçilen toplam 22 farklı alana ait 133 görselin yer aldığı sergi enstitü merkez binasında ziyaret edilebilecek.

I. Millî Arkeoloji Şûrası komisyonları ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Bu toplantılardan bazıları Gaziantep'te enstitü merkez binasında bazıları ise pandamı nedeniyle online olarak gerçekleştirildi.

4-7 Kasım 2021

İkinci Eğitim programı olarak Enstitü Merkezinde Gaziantep’te Lise Öğrencilerine eğitimler verilmiştir. 90’a yakın Gaziantep Lisesi ve Bahçeşehir Kolejinden öğrenciler katılım sağlamıştır.

22-24 Ekim 2021

Enstitü Merkezi Gaziantep’te Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri için ilk eğitim 22-23 Ekim tarihlerinde verilmiştir. Bu eğitim kapsamında 120’den fazla katılımcı eğitimlere katılım sağlamıştır.

Eğitim programlarını izlemek için tıklayınız.

Enstitüde Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan I. Millî Arkeoloji Şûrası için Komisyon başkanları ile toplantı gerçekleşmiştir. 11 komisyon başlığı belirlenmiştir ve 11 komisyon Başkanı ve Bakanlık Yetkilileri ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

 

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, bünyesindeki laboratuvar ile ülkemizdeki Arkeometri ve Alan Arkeolojisi laboratuvarlarına sahip ilk enstitüsü statüsünde.

Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda tamamlanarak kullanıma hazır hâle gelen ve cihaz alımları tamamlanan arkeometri laboratuvarı, aynı zamanda arkeometrik araştırmalarda analitik tekniklerin öğretilmesini destekleyecek bir merkez olacak.

Laboratuvarın, nitelikli bilimsel araştırmaları yürütmesinin yanı sıra restorasyon ve konservasyon birimleriyle çalışarak mevcut altyapıya katkıda bulunması da amaçlanıyor. Laboratuvar içerisinde yer alan, alan arkeolojisi birimi (field archaeology) ise arkeolojik saha çalışmalarına önemli destekler sağlayacak.

Arkeolojik kazılardan elde edilen örneklerin yurt içinde analiz edilmesini sağlamak üzere tasarlanan Arkeometri Laboratuvarı, arkeometrik yayınlarla da Türk Arkeolojisini destekleyen ‘yol gösterici’ bir kurum olacak.

Arkeometri Laboratuvarı’nın üstlendiği temel görevler ise şöyle sıralanıyor:

 • Türkiye’de arkeometri ve koruma alanında hizmet veren diğer ilgili laboratuvarları ve kurumları birbirine bağlayan bir merkez olarak hareket etmek, arkeometrik analizler yapan diğer kurumlarla irtibatta olmak ve bir iletişim ağı oluşturarak Türkiye için analiz alt yapısı içeren çerim içi veri tabanı hazırlamak ve analiz talep eden arkeolog ve araştırmacıları mevcut opsiyonlar konusunda bilgilendirmek;
 • Yakın bölgedeki arkeologlar, konservatörler, mimarlar, restorasyon uzmanları, araştırmacılar, diğer ilgili bilim insanları ve öğrenciler için laboratuvar teknikleri ve analitik prosedürler hakkında önerilerde bulunan, metodoloji oluşturan bir merkez hâline gelmek;
 • Arkeolojik çalışmalarda ve kültürel miras yönetiminde analizleri tanıtmak, genişletmek ve gelecek nesiller için ‘gelenek oluşturmak’ amacıyla arkeometrik teknikler konusunda öğrencilere ve araştırmacılara eğitimler vermek;
 • Arkeolojik analiz ve koruma uygulamalarında laboratuvar teknikleri ile koruma ve restorasyon müdahalelerinde müzelere ve kazılar daire başkanlıklarına önerilerde bulunmak, arkeolojik örneklerin analiziyle ilgili yurt dışı izinleri için önemli bir danışma kanalı olmak;
 • Buluntu depolarını hem dijital hem de maddi bir arkeolojik bilgi arşivi olarak derleyerek kültürel mirasın korunmasına destek olmak;
 • Arkeometri Laboratuvarı’nın bünyesinde yer alan X-ışınları Difraksiyonu, X-ışınları Floresans Spektrometresi, Taramalı Elektron Mikroskobu dâhil tüm cihazların kullanımı, bakımı ve koordinasyonunu gerçekleştirmek;
 • Analiz taleplerini hizmet ölçümleri çerçevesinde zamanında yapmak;
 • Yapılan analizlerle ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde bilimsel yayınlar çıkartarak Enstitü laboratuvarını akredite bir arkeometri merkezi hâline getirmek;
 • Türkiye ve yurt dışından gelen lisans ve lisansüstü öğrencileri, doktora sonrası araştırma görevlileri ve ziyaretçi araştırmacılara, etütlük örnekler üzerinde enstrümantasyon ve analizlerin değerlendirilmesi hususlarında eğitim vermek;
 • Dış destekli projelere başvurup araştırma projeleri yürütmek;
 • Arkeometri temalı lisans ya da lisansüstü tez çalışmalarında öğrencilere destek vermek, gerektiğinde eş danışmanlık görevi üstlenmek;
 • Enstitü laboratuvarında cihazlar, arkeometri ve konservasyon üzerine atölye çalışmaları yürütmek;
 • Laboratuvarı daha kapsamlı hâle getirmek için cihaz repertuvarını genişletmeye ön ayak olmak.

 

Arkeometri Laboratuvarı ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen BURAYA TIKLAYIN.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Avrupa Komisyonu desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin birlikte finanse ettiği Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü için hazırlık çalışmaları tamamlandı.

Enstitü, 1898 yılından bu yana Anadolu’da faaliyet gösteren yabancı misyonlara ait sekiz arkeoloji enstitüsünün yanında ‘ilk millî arkeoloji enstitüsü’ olma özelliğini taşıyor.

Türk ve İslam arkeolojisi odağında faaliyet gösterecek Enstitü’nün temel amacı; ülkemizde ve kültürel, tarihi bağlarımız olan dünyanın diğer bölgelerinde insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak arkeoloji ve kültürel miras konusunda bilimsel araştırmalar yapmak ve benzer araştırmaları çeşitli yöntemlerle teşvik etmek olarak özetleniyor.

2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in ilk adımı atmasıyla başlayan Enstitü hazırlıklarında sona yaklaşıldı. Avrupa Birliği ile yürütülen görüşmeler sonunda projelendirilen Gaziantep merkezli Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün ardında, yedi yıl süren bilimsel çalışmalar ile Türkiye ve Avrupa’dan 430 kültür, sanat, bilim insanının yanı sıra bürokratların ve teknik uzmanların da katkıları var.

Aralık 2018’de başlayan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü projesi; merkez görevi görecek Gaziantep’teki tarihi Kendirli Kompleksi’nin (Kendirli Kilisesi ve Latin Okulu) restorasyonu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Hale Ural ve Hakan Tanrıöver’in koordinasyonundaki teknik destek ekipleriyle kuruluş çalışmaları olmak üzere iki alanda yürütüldü. Restorasyonu 2020 yılında tamamlanan Kendirli Kompleksi, Enstitü merkezi, Arkeoloji İhtisas Kütüphanesi ve etkinlik alanlarının yanı sıra Arkeometri Laboratuvarı’na da ev sahipliği yapıyor. Enstitü, Arkeometri Laboratuvarı ile Türkiye’nin ‘saha yönetimi’ laboratuvarına sahip ilk enstitüsü özelliğini taşıyor.

Öte yandan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet ve Osmanlı arşivlerindeki 1 milyon 500 bine yakın belgenin taranmasıyla ilk Dijital Arkeoloji Arşivi oluşturuldu. Dijital Arşiv, dünyanın önemli arkeoloji enstitülerinin veri tabanlarıyla uyumlu bir sisteme sahip.

Enstitü’nün kuruluşu sırasında pek çok farklı alandaki çalışmalar, konunun uzmanları tarafından yürütüldü. Kütüphane, Dijital Arşiv, Arkeometri Laboratuvarı’nın yanı sıra arkeoloji alanına yoğunlaşan Yayınlar, bilimsel Hakemli Dergi, Eğitim Programları, Burs ve Destek Programları ile Yasa, yönerge ve yönetmelik hazırlıkları da tamamlandı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ana faydalanıcı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ise yan faydalanıcı olarak yer aldığı ve Avrupa Birliği destekleriyle hayata geçen projeyle, ülkemizde yıllardır dile getirilen bir eksiklik tamamlanarak hem geleceğin bilim insanlarına ve çalışmalarına ışık tutulması hem de geniş halk kesimlerinin arkeoloji ve kültürel miras konularında farkındalık kazanması hedefleniyor.

 

Enstitü merkezi olması planlanan Gaziantep’teki Kendirli Kompleksi’nin ev sahipliği yaptığı toplantılarda, proje paydaşları, uzman ekip ve teknik destek ekip bir araya geldi. Projenin ilerlemesiyle ilgili restorasyon, yayınlar, arkeometri laboratuvarı, kütüphane ve dijital arşiv, arkeolojik tur rotaları, sergi hazırlıkları ile iletişim ve yasal süreç, eğitimler ve şûrayla ilgili çalışmalara ilişkin sunumlar yapıldı.

Açılış konuşmasını Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Fatma Şahin yaptığı, projenin tüm boyutlarıyla görüşüldüğü toplantılarda fikir alışverişi yapılarak yol haritası çizildi.

"Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı çatısı altında hizmet verecek Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Ramazan Bayramı’nın 3. gününde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü ağırladı. Bakan Gül, “Vakfın kuruluşu ile ilgili Yasa çalışmalarının takipçisi” olacaklarını ifade etti."

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep’teki Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’ne ziyarette bulundu. Bakan Gül’e Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin eşlik ettiler.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında ve Avrupa Birliği’nin desteğiyle hayata geçirilen Enstitü hakkında bilgi alan Bakan Gül, Kendirli Kompleksi’nde yer alan Enstitü’nün kuruluş amacı, gelişimi ve faaliyetlerini gösteren sergiyi gezdi.
Enstitü çalışmalarını son derece başarılı ve etkileyici bulduğunu ifade eden Bakan Gül, “Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nın kuruluşu için gerekli olan Yasa çalışmalarını Gaziantep milletvekilleri ile birlikte takip edeceklerini ve destekleyeceklerini” açıkladı.

Komplekste yer alan ve Türkoloji alanındaki ilk ihtisas kütüphanesi olma özelliğini taşıyan arşivin “Türk kültürüne yapacağı katkılardan memnuniyet ve heyecan duyduğunu” belirten Gül, Enstitü çatısı altında bir de açık hava kütüphanesinin kurulması önerisinde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1933 yılında, Ramazan Bayramı’nı geçirmek üzere kente geldiğinde Gaziantepliler’e seslendiği Kendirli Kompleksi’ndeki balkona özel ilgi gösteren heyet, Enstitü’nün Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda tamamlanarak kullanıma hazır hâle gelen ve ‘saha yönetimi’ özelliğine sahip Arkeometri Laboratuvarı’nda da incelemelerde bulundu.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün çalışmaları Türkiye ve Avrupa’dan 430 kültür, sanat ve bilim insanının katkılarıyla sürdürülüyor. Yakın zamanda tamamlanması planlanan projeler arasında arkeoloji alanında bilimsel çalışmaları içeren kitapların yayınlanması ve bir de Hakemli Dergi var. Enstitü, akademisyenlerden gençlere kadar farklı gruplara hitap eden eğitimler ve Arkeoloji Şûrası için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye’nin ilk ‘Dijital Arkeoloji Arşivi’ de Enstitü çatısı altında hayata geçecek. Nadide eserlerin yer alacağı kütüphane için bugüne kadar 100 yıllık Devlet Arşivleri’ndeki 1,5 milyon belge tarandı. Türkoloji İhtisas Kütüphanesi olarak işlev görecek kütüphanede yurt dışındaki arkeoloji enstitülerinin kütüphanelerine erişim için dijital altyapı hazırlandı.

Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül, Gaziantep’teki Enstitü Binasını ziyaret etti. Bakan Gül’e Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin eşlik ettiler. Proje Uzmanlarından Rıfat Onur İbci’nin proje ve Enstitü binası ile ilgili bilgileri aktardığı ziyarette, Sayın Bakan Enstitü’nün kuruluş amacı, gelişimi ve faaliyetlerini gösteren sergiyi de gezdi.

 

Katılımcılar:

Abdülhamit Gül / Adalet Bakanı

Fatma Şahin / Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Davut Gül / Gaziantep Valisi

Rıfat Onur İbci / Uzman

Gaziantep’teki Kendirli Kompleksi’nde hizmet verecek Arkeometri Laboratuvarı için alınan bazı cihazların teslimi ve kurulumu gerçekleştirildi. Cihazlar, proje uzmanlarından Sn. Gülsu Şimşek Franci ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi İlkay İvgin ile tarafından teslim alındı.

Antalya Kekova’da Projenin alan yönetimi konusu için Bakanlık yetkilileri ve uzmanlarla birlikte Kekova ön inceleme yapılmıştır.

 

Katılımcılar

Muhammed Hakan Tanrıöver / Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Müşaviri

Hale Ural / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Prof. Dr. Nevzat Çevik / Takım Lideri

Güniz Atis Azrak / Kilit Uzman 3

Levent Çırpıcı / Uzman

Mehmet Bülbül / Uzman

Rıfat Onur İBCİ / Uzman

İlkem Aslan Asılsoy / Uzman

Sevinç Eser / Proje Asistanı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nü ziyaret etti. Enstitü merkezi olarak faaliyet göstermek için restorasyondan geçen Gaziantep’teki Kendirli Kültür Merkezi’ndeki kompleksi ve Arkeometri Laboratuvarını inceleyen Meyer-Landrut, AB ile ‘kültür müzakereleri’ ve sivil toplumla diyalog çerçevesinde Türkiye’deki enstitülerin ve sanatçıların karşılıklı iş birliğinin değerini vurguladı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Avrupa Komisyonu desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin birlikte finanse ettiği Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Büyükelçi Meyer-Landrut, AB Türkiye Delegasyonundan Libor Chlad ve Büyükelçi Meyer-Landrut’un eşi Madeleine Meyer-Landrut’u ağırladı.

Gaziantep Kendirli Kültür Merkezi’ne yapılan ziyarette Büyükelçi Meyer-Landrut ve beraberindekileri Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Belediye Başkanı Başkanı Fatma Şahin, Prof. Dr. Nevzat Çevik, Kültür ve Turizm Bakanı Müşaviri ve Proje Sorumlusu Hakan Tanrıöver ile Gaziantep İl Turizm ve Kültür Müdürü Mehmet Bülent Öztürk karşıladı.

AB için büyük önem taşıyan Türkiye’nin Arkeoloji Enstitüsü’nün kuruluşunda pay sahibi olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Meyer-Landrut, bu sayede “AB ve Türkiye arasında ‘yeni’ kültür ve bilim köprülerinin temellerinin atıldığını” söyledi. AB ile ‘kültür müzakereleri’ ve sivil toplum diyaloğu çerçevesinde Türkiye’deki enstitülerin ve sanatçıların karşılıklı iş birliğinin değerini vurgulayan Meyer-Landrut, “Bu kültür yatırımının kendi görevi döneminde hayata geçmesinden” duyduğu heyecanı belirtti. Kendisi de tarih çalışmaları yapan Meyer-Landrut, özel bir yer verdiği Enstitü yayınlarına katkı yapma arzusunda olduğunu dile getirdi.

Ziyarette, 430 Bilim İnsanı, Sanatçı, Teknik Ekip ve Bürokratların Yoğun Çalışmalarının Sonuçları Aktarıldı

Enstitü adına konuşan Prof. Dr. Nevzat Çevik şunları söyledi: “100 yılı aşkındır kuruluşu hayal edilen ve eksikliği her daim ifade edilen Enstitü, Türkiye’de arkeoloji bilimini daha da geliştirmek, bu alanda çalışanlara her konuda destek olmak ve ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak amacıyla kuruldu. Tüm paydaşların katkılarıyla büyük güce sahip bir ‘yuva’ olacak Enstitü, derin tarihsel geçmişin beslediği ortak kültürle Avrupa ve Asya arasındaki uluslararası diyaloğun gelişmesine de katkı veriyor. Büyükelçi Meyer-Landrut’un ziyareti bu anlamda da çok kıymetli.”

Arkeoloji Enstitüsünün, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda hazırlanan Arkeometri Laboratuvarı ile Türkiye’nin ‘saha yönetimi’ laboratuvarına sahip ilk enstitüsü olacağını vurgulayan Hakan Tanrıöver, projeyle Türkiye ve Avrupa’daki kültür ve sanatın farklı disiplinlerinde öne çıkan uzmanları bir araya getirmeyi başardığını vurguladı.

Tanrıöver şöyle konuştu: “Çalışmalarımız 430 kültür, sanat ve bilim insanının gayretleriyle hayata geçiyor. Bu anlamda, bilimsel çalışmalardan yayınlara, eğitimlerden kültür-sanat etkinliklerine ve turizm ile tanıtıma kadar farklı alanlardaki koordinasyonu, uzmanlıklarını ve emeklerini ortaya koyan çok kıymetli isimlerle birlikte sağlıyoruz. Çalışmalarımızın merkezinde Hale Ural, Prof. Dr. Nevzat Çevik, Prof. Dr. Kutalmış Görkay, Prof. Dr. Aydın Gülan, Prof. Dr. Edibe Sözen, Prof. Dr. Rânâ Özbal, Prof. Dr. Fahri Temizyürek, Doğan Hızlan, Fahri Aral, Mimar Levent Çırpıcı, Asım Erverdi, Güniz Atis Azrak, ve Aslı Güngör’ün emekleri ve yol göstericilikleri var.”

Enstitü’nün bilimsel çalışmalara desteği çerçevesinde, ilk etapta Türk arkeolojisine ilişkin ‘kazı defterleri’ dijital hâle getirildi. Devlet arşivlerindeki 1,5 milyon belgenin taranması ve 50 bin dijital kitaplık koleksiyonun da hazırlanmasıyla ilk Dijital Arkeoloji Arşivi, Arkeoloji Ensitüsü ile hayata geçiyor. Şubat ortasından itibaren kültür hayatına kazandırılacak 27 eserin basılmasının ardından, müfredatı tamamlanan eğitim çalışmaları, pandemi şartlarına göre, Nisan ayında başlayacak.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nü ziyaret etti. Meyer-Landrut, Enstitü merkezi olarak faaliyet göstermek için restorasyondan geçen Gaziantep’teki Kendirli Kültür Merkezi’ndeki kompleksi ve Arkeometri Laboratuvarını inceledi.

 

Katılımcılar

Nikolaus Meyer-Landrut / AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi

Libor Chad / AB Delegasyonu

Madeline Meyer-Landrut

Muhammed Hakan Tanrıöver / T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Hale Ural / T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Davut Gül / Gaziantep Valisi

Fatma Şahin / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Bülent Öztürk / Gaziantep il Kültür ve Turizm Müdürü

Prof. Dr. Nevzat Çevik / Kültürel Miras Uzmanı (Kilit Uzman)

Rıfat Onur İbci / Uzman

Uzman bir ekibin titizlikle yürüttüğü restorasyon iki yıl sürdü.

Mimarlar Levent Çırpıcı, Gökhan Berk, Onur Özbaşbuğ’un projelendirdiği çalışmalar sırasında iki beton tabla ve sekiz kat harç sökülerek orijinal freskler açığa çıkarıldı.

Kompleksin bahçesine tarihi dokuyu bozmayacak şekilde ve tek katlı inşa edilen Arkeometri Laboratuvarı’nın da tamamlanmasıyla Enstitü, bir ilki daha gerçekleştirmiş oldu.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Avrupa Komisyonu desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin birlikte finanse ettiği Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ülkemizde bir ‘ilk’ olarak gerçekleştirilecek bir çalışma.

Bu zamana kadar sekiz yabancı enstitünün faaliyet gösterdiği Anadolu’da ‘kendi’ enstitümüzü kurmamız sağlanacak.

Yüz yıldan uzun süre sonra, arkeoloji bilimini yükseltmek, Türk arkeoloji ekolünü oluşturmak amacıyla kuruluyor bu enstitü.

Enstitü için çalışmalar, arkeoloji alanında ihtisaslaşmış Türkiye ve Avrupa’dan 430 kültür, sanat ve bilim insanının katkılarıyla devam ediyor. Bu çalışmalardan biri de yayıncılık üzerine...

Bilimsel çalışmaların, herkesin erişebileceği kitapların yayımlanması ana hedeflerden biri.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, bu hususta hem tarih ve arkeoloji alanındaki hem de toplumun her kesiminden meraklı okura, nitelikli yayınlar aracılığıyla ulaşmak için çalışıyor.

Türk arkeolojisi ve arkeoloji bilimi için önemli yapıtlar yayınlamayı amaçlayan enstitü, çocuklar gibi özel gruplara yönelik kitaplar basmayı da planlıyor.

Çalışmalarında sona gelinen yayınlar, 15 yeni kitap ve 10 yeniden basım ile başlayacak...

Yeni yayımlanacak kitaplar:

(daha&helliip;)

19 Mayıs ve 28 Temmuz 2020

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün kurumsal kimlik tasarımına, bu kimliğin sürdürülebilir biçimde planlanmasına ve yönetilmesine ışık tutmak amacıyla düzenlenen toplantılarda; Enstitü için kuruluş ve faaliyet hedefleri ile bundan sonra yapılacak tüm iletişim çalışmalarında hizalanmayı sağlayacak ana ekseni oluşturan, sürdürülebilir bir ‘varoluş nedeni’ ve ‘değer sistemi’ önermesi ortaya konuldu. Toplantılar, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde çevrim içi yapıldı.

Katılımcılar:

Hale Ural / T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Hakan Tanrıöver / T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Prof. Dr. Edibe Sözen / İletişim Uzmanı

Prof. Dr. Nevzat Çevik / Kültürel Miras Kilit Uzmanı ve Yayın Kurulu Üyesi

Ali Saydam / İletişim Uzmanı

Doğan Hızlan / Yazar, Yayın Kurulu Üyesi

Fahri Aral / Yayın Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Aydın Gülan / Hukuk Uzmanı

Prof. Dr. Fahri Temizyürek / I. Millî Arkeoloji Şûrası, Sekreterya Başkanı

Prof. Dr. Veysi İşler / Sanal Gerçeklik Uzmanı

Prof. Dr. Kutalmış Görkay / Yayın Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Rana Özbal / Arkeoloji Uzmanı

Doç. Dr. Hakan Öniz / Sualtı Arkeolojisi, Uzman

Levent Çırpıcı / Mimar, Bilim Kurulu Üyesi

Mehmet Ulusel / Kurumsal Kimlik, Görsel Dizayn ve Tasarım Uzmanı

Sermet Tolan / Yayıncı

Mehmet Bülbül / Malî Yönetim Uzmanı

Asım Erverdi / Yayın Kurulu Üyesi

Özalp Birol / Suna İnan Kıraç Vakfı, Kültür ve Sanat İşletmeleri Genel Müdürü

Zihni Tümer / CerModern, Kurucu Ortak, Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni

Gültekin Çizgen / Fotoğraf Sanatçısı, Sanat Yazarı, Küratör

Aslı Gülgör / Teknik Destek Proje Direktörü

Güniz Atıs Azrak / İletişim Uzmanı

İlkem Asılsoy / Etkinlik Yönetimi Uzmanı

Kenan Çarpan / Uzman

Zehra Kafkaslı / İletişim Uzmanı

Ankara 12 Şubat 2020, Gaziantep 5 Mart 2020

Açıklama: Toplantılarda, gerek Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü projesi kapsamında gerekse de Enstitü kurulduktan sonra öğrencilere, STK’lara ve personele yönelik olarak düzenlenecek eğitimler için ‘taslak program’ hazırlandı. Enstitü’nün eğitim vizyonunu da ortaya koyan bu ‘taslak program’, Eğitim Komisyonu’nun görüş ve değerlendirmelerine sunuldu.

 

Katılımcılar

Hale Ural / T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Proje Koordinatörü

Hakan Tanrıöver / T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Müşaviri

Prof. Dr. Nevzat Çevik / Kültürel Miras Uzmanı (Kilit Uzman)

Atilla Engin / Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Komitesi Üyesi

İlkay İvgin / T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Arkeolog

Güniz Atıs Azrak / İletişim Uzmanı (Kilit Uzman)

Alessandro Bianchi / Takım Lideri (Kilit Uzman)

Scott Redford / Londra Üniversitesi, Eğitim Komitesi Üyesi

Kutalmış Görkay / Ankara Üniversitesi, Eğitim Komitesi Üyesi

Tülay Yenice / Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Serhat Yenice / Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Fahri Temizyürek / Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Edibe Sözen / Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Rektör

İlkem Aslan Asılsoy / İletişim Uzmanı

Deniz Hemen Aydın / Çevirmen

Yayın Kurulu Üyeleri ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yazarların kitapları ve kitap teslim tarihleri üzerine toplantı yapılmıştır.

 

Katılımcılar

Hakan Tanrıöver / T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Hale Ural / T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

İlkay İvgin / T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Prof. Dr. Nevzat Çevik / Akdeniz Üniversitesi

Hüseyin Baran  / Avukat

Sermet Tolan / OFSET Yayın

Doğan Hızlan / Hürriyet

Selim Karlıtekin / Dergâh Yayınları

Tolga Güleç / OFSET Yayın

Şahin Kureta / Çevirmen

Melike Bal / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Güniz Atıs Azrak / İletişim Uzmanı (Kilit Uzman)

Mehmet Ulusel / Yayın Kurulu Üyesi

Fahri Aral / Yayın Kurulu Üyesi

Alessandro Bianchi / Takım Lideri

Deniz Kureta / Çevirmen

Doç. Dr. Rana Özbal / Koç Üniversitesi

İlkem Aslan Asılsoy / İletişim Uzmanı

Aslı Gülgör / Proje Direktörü

Mertcan Çelik / Proje Asistanı

05 Aralık 2019 tarihinde İtalyan Büyükelçi Enstitü Binasını ziyaret ederek Proje çalışmaları hakkında bilgi aldı.

 

Katılımcılar

Massima Gaiani: İtalyan Büyükelçi

Alessandro Bianchi / Takım Lideri (Kilit Uzman)

Müge Alsancak Fırtına / TÜMAŞ

Türkiye’deki değerli yazar ve akademisyenlerle Enstitü’ye kazandırılacak kitaplar üzerinde tartışılmıştır.

 

Katılımcılar

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Muhammed Hakan Tanrıöver

Hale Ural

 

Doğan Hızlan / Yazar, Hürriyet gazetesi

Ali Akın Akyol / Arkeolog

Lee Clare / Alman Arkeoloji Enstitüsü

Kaan Üçsu / Yazar, İstanbul üniversitesi

Prof. Dr. Rana Özbal / Arkeolog, Koç Üniversitesi

Avukat Hüseyin Baran

Asım Onur Erverdi / Dergâh Yayınları Genel Yayın Yönetmeni

Mehmet İhsan Kara / Dergâh Yayınları, Editör

Selim Karlıtekin / Dergâh Yayınları, Editör

Hakan Öniz / Arkeolog, Akdeniz Üniversitesi

Handan Müberra Turgut / Yazar

Fahri Aral / Yayıncı, Yayın Kurulu Üyesi

Aslı Gülgör / Proje Direktörü

Alessandro Bianchi / Takım Lideri (Kilit Uzman)

Prof. Dr. Nevzat Çevik / Kültürel Miras Uzmanı (Kilit Uzman)

Güniz Atış Azrak / İletişim Uzmanı (Kilit Uzman)

Deniz Hemen / Çevirmen

Türkiye Belediyeler Birliği yerleşkesinde yapılan toplantıda, ülkemizin çeşitli illerinden gelen restorasyon ve koruma müdürleri, akademisyenler, alanlarında uzman kişilerce, Enstitü’nün arkeometri alanındaki misyonu ve vizyonu tartışıldı. Ülkenin bu konudaki eksiklikleri ile Enstitü’nün bunları nasıl giderebileceği ve hangi misyonu üstlenebileceği konularında fikir alışverişi yapıldı.

 

Katılımcılar

Prof. Dr. Nevzat Çevik

Doç Dr. Rana Özbal

Alessandro Bianchi

Hale Ural

Mahmut Aydın / Batman Üniversitesi

Recep Kuzu / TCF DATU Lab

Aslı Gülgör

Muhammed Hakan Tanrıöver

Doç. Dr. Ali Akın Akyol

Kameray Özdemir / Hacettepe Üniversitesi

Neşe Oyal / MTA Genel Müdürü

Turhan Doğan / TÜBİTAK MAM

Muhittin Görmüş / YEBİM

Hatice Yıldız / Nevşehir Restrasyon ve Koruma Bölge Lab.

Yasemin Dalgıç / Bursa Rest. Kons. Bölge Lab.

İlkay İvgin

Cüneyt Kubat / Diyarbakır Rest ve Kons Bilge Lab.

Ömer Kontoğlu / TAEK

Melike Ayaz / KUVAM

Zeynep Kara / KUVAM

Serpil Özdemir Özbey / KTB

Ufuk Kocabaş / İstanbul Üniversitesi

Hande Kılıç / İBB Rest. Kons. Bölge Lab

Cengiz Özduyguku / ARKLAB

Çağla Çakır / İzmir Rest. Kons. Bölge Lab

Mustafa Güneş / KTB

Lokman Kemaloğlu / KTB

Harun Güllü / KTB

Ayşe Barut Çorbacı / Gaziantep Rest. Bölge Lab.

Yılmaz S. Erdal / Hacettepe Üniversitesi

Eftal Kiraz / İstanbul Rest. Kons. Bölge Lab.

Neval Dişçioğlu / KTB

Gaziantep’te düzenlenen toplantıda, proje uzmanları, tüm bileşenlerle ilgili süreçleri ve gelişmeleri paylaştılar.

 

Katılımcılar

Türkiye Cumhuriyeti Milletvekilleri

Nejat Koçer

Ahmet Uzer

 

Davut Gül / Gaziantep Valisi

Fatma Şahin / Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Muhammed Hakan Tanrıöver

Hale Ural

Bülent Öztürk

 

Dışişleri Bakanlığı

Adnan Keçeci / Büyükelçi

 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Nuri Gazyağcı

İrem Elbeyli

 

İlhami Kılınç / MÜSİAD

 

Gaziantep Üniversitesi

Ali Gür

Hülya Arslan

 

Mehmet Sarı / Nizip Belediyesi Belediye Başkanı

Mehmet Özkeçeci / Şehitkamil Belediyesi

Güner Dağlı / Sanko Üniversitesi

Prof. Dr. Prof. Dr. Edibe Sözen / Hasan Kalyoncu Üniversitesi

 

Proje Ekibi

Alessandro Bianchi / Takım Lideri

Prof. Dr. Nevzat Çevik / Kültürel Miras Uzmanı

Güniz Atıs Azrak / İletişim Uzmanı

Doç. Dr. Ali Akın Akyol / Uzman

Doç. Dr. Rana Özbal / Uzman

İbrahim Fuat Özçörekçi / Uzman

Mehmet Ulusel / Uzman

İbrahim Halil Ada / Uzman

Prof. Dr. Veysi İşler / Uzman

Prof. Dr. Aydın Gülan / Uzman

Rıfat Onur İbci / Uzman

İlkem Asılsoy / Uzman

 

Mertcan Çelik / Proje Finans Sorumlusu

Nergiz Uluçay / Proje Sorumlusu

İstanbul Marmara Otel’de düzenlenen toplantı serilerinde, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü projesinin tüm bileşenleri ile bir araya gelinmiştir.

 

KATILIMCILAR;

Prof. Dr. Oluş Arık

Sermet Tolan

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Muhammed Hakan Tanrıöver

Hale Ural

 

Proje Ekibi

Alessandro Bianchi / Proje Asistanı

Prof. Dr. Nevzat Çevik / Kültürel Miras Uzmanı

Güniz Atıs Azrak / İletişim Uzmanı

Ali Akın Akyol / Uzman

Doç. Dr. Rana Özbal / Uzman

Mehmet Ulusel / Uzman

Prof. Dr. Scott Redford / Uzman

 

Müberra Genç / Proje Direktörü

Nergiz Uluçay / Proje Sorumlusu

Mertcan Çelik / Proje Asistanı

Diğer Ülkelerin Misyonlarına Ait Arkeoloji Enstitülerinin Başkanları ile Arama Konferansı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Türkiye’deki Diğer Ülkelerin Misyonlarına Ait Arkeoloji Enstitü Başkanları’nın katılımları ile düzenlendi. Arama konferansının amacı, Enstitüsü’nün gerçekleştirileceği iş birlikleri ile arkeoloji camiasında yapacağı katkıların ve ihtiyaçların belirlenmesidir. Toplantı sırasında tüm katılımcılar, Enstitü’nün görevleri ve misyonu ile ilgili fikirlerini dile getirerek iş birliği yapacaklarını sözlü olarak teyit ettiler.

 

Katılımcılar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Fatma Şahin / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Ahmet Ertürk

Serdar Murat Gürsel

 

Merkezi Finans ve İhale Birimi

Bahadır Alacalı

Engin Yarahmet

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Muhammed Hakan Tanrıöver

Hale Ural

Bülent Öztürk

İlkay İvgin

 

Birol Ekici / Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri

 

Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

Kemal Yenmez

Mustafa Ayar

 

UNESCO- ICOMOS Türkiye Millî Komite Üyesi

Hakan Öniz

Tamer Gök

 

Sachihhiro Omura / Japon Arkeoloji Enstitüsü Direktörü

Nehemia Strupler / Fransız Arkeoloji Enstitüsü Direktörü

Katya Piesker / Alman Arkeoloji Enstitüsü

Abdullah Kızılcık / İstanbul Üniversitesi Avrasya Araştırma Merkezi Müdürü

Mahmut Özden / İTO-BİRYAP

Tuncer Demir / Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Oğuz Tekin / Koç Üniversitesi AKMED Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Direktörü

Lutgarde Vandeput / İngiliz Arkeoloji Enstitüsü

Umay Oğuzhanoğlu / Akcay Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Müdür Yrd.

Fokke Gerritsen / Hollanda Arkeoloji Enstitüsü

Gülay Mercan / Hasan Kalyoncu Üniversitesi

 

 

Proje Ekibi

Alessandro Bianchi / Takım Lideri

Prof. Dr. Nevzat Çevik / Kültürel Miras Uzmanı

Güniz Atıs Azrak / İletişim Uzmanı

İbrahim Halil Ada / Uzman

Doç. Dr. Rana Özbal / Uzman

 

Müberra Genç Proje Direktörü

Nergiz Uluçay / Proje Sorumlusu

Mertcan Çelik / Proje Asistanı

Diyarbakır’daki 41. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Toplantısı, arkeometri ve arkeoloji alanından bilim insanları ile sanat tarihi üzerine uzman akademisyenin de dâhil olduğu 300’ün üzerinde seçkin katılımcıyla düzenlendi. Toplantıda, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün çalışmaları ve yol haritası üzerine bilgiler verildi. Öte yandan, tüm katılımcıların Enstitü’nün üstleneceği misyonun ne olması gerektiği ile ilgili fikirleri yazılı olarak toplandı.

 

KATILIMCILAR;

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Muhammed Hakan Tanrıöver

Hale Ural

Proje Ekibi

Alessandro Bianchi / Takım Lideri

Ayşe Ege Yıldırım / Kültürel Miras Uzmanı (Kilit Uzman)

Selda Tan Dilek / İletişim Uzmanı (Kilit Uzman)

 

Nergiz Uluçay / Proje Sorumlusu

Mertcan Çelik / Proje Asistanı

T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alpaslan, Gaziantep’teki Enstitü Binasını ziyaret etti. Alpaslan’a, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve Proje Ekibi eşlik etti.

 

Katılımcılar

Nadir Alpaslan / T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

Fatma Şahin / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Muhammed Hakan Tanrıöver / T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Hale Ural / T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Prof. Dr. Nevzat Çevik / Kültürel Miras Uzmanı (Kilit Uzman)

Güniz Atis Azrak / İletişim Uzmanı (Kilit Uzman)

Proje ekibi ve T.C. Kültür Turizm Bakanlığı yetkililerinin katıldığı toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi personeline, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü projesi hakkında bilgiler aktarıldı.

Katılımcılar:

Muhammed Hakan Tanrıöver / T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Hale Ural / T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Prof. Dr. Nevzat Çevik / Kültürel Miras Uzmanı (Kilit Uzman)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ulus Yerleşkesi’nde düzenlenen Başlangıç Raporu Değerlendirme Toplantısı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Birliği Delegasyonu, AB Başkanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile Proje Teknik Destek Ekibi’nin katılımlarıyla Ankara’da yapıldı.

 

KATILIMCILAR;

Avrupa Birliği Delegasyonu

Seda Erden

Merkezi Finans ve İhale Birimi

Engin Yarahmet

Avrupa Birliği Başkanlığı

Murat Özçelebi

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Muhammed Hakan Tanrıöver

Hale Ural

İlkay İvgin

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Serdar Gürsel

Fatih Çınkı

Proje Ekibi

Alessandro Bianchi / Takım Lideri

Ayşe Ege Yıldırım / Kültürel Miras Uzmanı (Kilit Uzman)

Selda Tan Dilek / İletişim Uzmanı (Kilit Uzman)

Prof. Dr. Nevzat Çevik / Kültürel Miras Uzmanı

Güniz Atıs Azrak / İletişim Uzmanı

İbrahim Fuat Özçörekçi / Uzman

 

Müberra Genç / Proje Direktörü

Nergiz Uluçay / Proje Sorumlusu

Mertcan Çelik / Proje Asistanı

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü projesinin görünürlüğünün artırılması kapsamında 11-13 Nisan 2019 tarihleri arasında, Kültür Bakanlığı yetkilileri ve Proje Teknik Destek Ekibi, Expo Heritage İstanbul Fuarına katıldılar.

Heritage İstanbul, Türkiye’de kültürel miras bilincinin artması ve korunması gibi konuları sosyal misyon edinmiş ve bu doğrultuda ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen koruma, restorasyon, arkeoloji, müze, teknoloji fuarı ve konferansıdır.

 

KATILIMCILAR;

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Muhammed Hakan Tanrıöver

Hale Ural

İlkay İvgin

 

Proje Ekibi

Alessandro Bianchi / Takım Lideri

Ayşe Ege Yıldırım / Kültürel Miras Uzmanı (Kilit Uzman)

Selda Tan Dilek / İletişim Uzmanı (Kilit Uzman)

Müberra Genç / Proje Direktörü

Nergiz Uluçay / Proje Sorumlusu

Mertcan Çelik / Proje Asistanı

Projenin açılış toplantısı, Türkiye ve Avrupa Birliği kurumlarında görev yapan protokol üyeleri ile kültür ve sanat alanlarındaki akademisyenlerinin katılımlarıyla Gaziantep’te gerçekleştirildi. Toplantıya, aşağıdaki isimlerin de dâhil olduğu 450 kişi katıldı.

Fatma Şahin / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Davut Gül / Gaziantep Valisi

Christian Berger / AB Delegasyon Büyükelçisi

Proje Ekibi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

AB Delegasyonu

Merkezi İhale ve Finans Birimi Yetkilileri

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’ne ziyaret etti.

 

Katılımcılar

Chiristian Berger / AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi

Muhammed Hakan Tanrıöver / T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Hale Ural / T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Prof. Dr. Nevzat Çevik / Kültürel Miras Uzmanı (Kilit Uzman)

Seda Erden / AB Delegasyonu

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram