Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

TARE - Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Dergisi

TARE - Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Dergisi

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Dergisi her yıl bir sayı olarak İngilizce ve Türkçe yayımlanan uluslararası, bilimsel, hakemli dergidir. Derginin amacı, Anadolu ve çevresindeki kültürlerin belgelenmesi, korunması, tartışılması, incelenmesi ve birbirleriyle ilişkilerinin anlaşılması doğrultusunda bilimsel bilgiyi yaymak ve akademik tartışma ortamı yaratmaktır.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Dergisi, coğrafi olarak Anadolu ve komşu coğrafyaları olan Ege, Akdeniz, Balkanlar, Karadeniz, Güneybatı ve Orta Asya’yı kapsarken kronolojik olarak prehistorik dönemlerden başlayarak Tunç Çağı, Demir Çağı, Arkaik, Klasik, Helenistik ve Roma dönemleri, Geç Antik Dönem, Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden günümüze kadardır.

Bu bağlamda dergi tarih, arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji, epigrafi, mimarlık tarihi, arkeometri, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), nümizmatik, sualtı arkeolojisi, peyzaj arkeolojisi, kuramsal arkeoloji, kültürel miras yönetimi, dijital miras uygulamaları, müzecilik gibi alanlarda bilimsel nitelikte orijinal araştırma ve yorum makaleleri ile kitap incelemelerine yer verir.

 

Amaç ve Kapsam

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Dergisi her yıl bir sayı olarak İngilizce ve Türkçe yayımlanan uluslararası, bilimsel, hakemli dergidir. Derginin amacı, Anadolu ve çevresindeki kültürlerin belgelenmesi, korunması, tartışılması, incelenmesi ve birbirleriyle ilişkilerinin anlaşılması doğrultusunda bilimsel bilgiyi yaymak ve akademik tartışma ortamı yaratmaktır.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Dergisi, coğrafi olarak Anadolu ve komşu coğrafyaları olan Ege, Akdeniz, Balkanlar, Karadeniz, Güneybatı ve Orta Asya’yı kapsarken kronolojik olarak prehistorik dönemlerden başlayarak Tunç Çağı, Demir Çağı, Arkaik, Klasik, Helenistik ve Roma dönemleri, Geç Antik Dönem, Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden günümüze kadardır.

Bu bağlamda dergi tarih, arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji, epigrafi, mimarlık tarihi, arkeometri, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), nümizmatik, sualtı arkeolojisi, peyzaj arkeolojisi, kuramsal arkeoloji, kültürel miras yönetimi, dijital miras uygulamaları, müzecilik gibi alanlarda bilimsel nitelikte orijinal araştırma ve yorum makaleleri ile kitap incelemelerine yer verir.

Kapsamlı bir şekilde tartışılmayan ve genel çerçeveye oturtulmamış kazı raporları ile kataloglar olağandışı durumlar haricinde yayına kabul edilmeyecektir. Belli bir tema üzerine yazılmış makaleler ve sempozyum bildirileriyle ilişkili makaleler değerlendirmeye alınacaktır.

Açık erişimli bir dergi olan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Dergisi, dergiye gönderilen veya yayınlanması kabul edilen makalelerden herhangi bir ücret talep etmez.  Makalelerde kullanılan fotoğraf, çizim, grafik ve tablo gibi görsel malzemenin telif hakkını ve kullanım izinlerini almak yazarların sorumluluğundadır.

Künye

Editör Kurulu

Baş Editör

Rana Özbal

Koç Üniversitesi, Türkiye

Editör

Nevzat Çevik

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Editör

Kutalmış Görkay

Ankara Üniversitesi, Türkiye

Editör

Musa Kadıoğlu

Ankara Üniversitesi, Türkiye

Editör

N. Pınar Özgüner

Gaziantep Üniversitesi, Türkiye

Editör

Recai Tekoğlu

Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Editör

Angelos Chaniotis

Institute for Advanced Study, ABD

Editör

Andreas Schachner

Alman Arkeoloji Enstitüsü - İstanbul Şubesi, Türkiye

Asistan Editör

Aysel Arslan

Koç Üniversitesi, Türkiye

Asistan Editör

Lauren Davis

Asistan Editör

Mustafa Kemal Baran

Koç Üniversitesi, Türkiye

Asistan Editör

Gülşah Günata

Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye

Asistan Editör

Burcu Şahinli

Koç Üniversitesi, Türkiye

 

Danışma Kurulu

Caitlin Curtis

University of Wisconsin, ABD

Francesca Balossi Restelli

Sapienza University of Rome, İtalya

Gül Işın

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Oğuz Tekin

AKMED, Koç Üniversitesi, Türkiye

Oya Pancaroğlu

Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye

Selim Ferruh Adalı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye

Yaşar Erkan Ersoy

Yaşar Üniversitesi, Türkiye

Fokke Gerritsen

Hollanda Araştırma Enstitüsü, Türkiye

Yonca Kösebay Erkan

Kadir Has Üniversitesi, Türkiye

Mustafa Hamdi Sayar

İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Engin Akyürek

GABAM, Koç Üniversitesi, Türkiye

Kemalettin Köroğlu

Marmara Üniversitesi, Türkiye

Alan Greaves

University of Liverpool, Birleşik Krallık

Benjamin S. Arbuckle

University of North Carolina at Chapel Hill, ABD

Douglas Baird

University of Liverpool, Birleşik Krallık

 

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Makale Gönderimi

TARE Yazım Kılavuzu - Style Guide

 

Sayı 1 - 2021

  1. Editör'ün Önsözü - Rana ÖZBAL - Sayfa: 7-10
  2. Klaros Artemis Sektöründen Siyah Firnisli Attika Seramikleri - Gülşah GÜNATA - Sayfa: 11-47
  3. Güneydoğu Anadolu’nun Geç Neolitik Dönemi’ne Genel Bir Bakış - Halil TEKİN - Sayfa: 49-78
  4. The Neolithic in the South Caucasian Mil Steppe: A Diverse Mosaic - Barbara HELWING Tevekkül ALİYEV - Sayfa: 79-116
  5. Arkeolojide Dijitalleşme ve Türkiye'de Arkeoloji Eğitimi - N. Pınar ÖZGÜNER - Sayfa: 117-142
  6. Between Local Tradition and Regional Exchanges: Stucco Decoration in Dervish Lodges from the Inner Pontos at the Turn of the Fifteenth Century - Maxime DUROCHER - Sayfa: 143-172
  7. Soldiers, Scholars, and the Public: Archaeology During the First World War in the Ottoman Empire - Ceren ABİ - Sayfa: 173-197
  8. Review: Motif: From the Sadberk Hanım Museum Collection /Motif: Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan - Lauren DAVIS - Sayfa: 199-200
  9. Review: Personal Ornaments in Prehistory: An Exploration of Body Augmentation from the Palaeolithic to the Early Bronze Age - Rana ÖZBAL - Sayfa: 201-203
İncele
Bu websitesi, Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle oluşturulmuş ve sürdürülmüştür. Bu websitesinin içeriği yalnızca Weglobal Danışmalık A.Ş'nin sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram