Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

TARE - Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Dergisi

TARE - Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Dergisi

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Dergisi her yıl bir sayı olarak İngilizce ve Türkçe yayımlanan uluslararası, bilimsel, hakemli dergidir. Derginin amacı, Anadolu ve çevresindeki kültürlerin belgelenmesi, korunması, tartışılması, incelenmesi ve birbirleriyle ilişkilerinin anlaşılması doğrultusunda bilimsel bilgiyi yaymak ve akademik tartışma ortamı yaratmaktır.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Dergisi, coğrafi olarak Anadolu ve komşu coğrafyaları olan Ege, Akdeniz, Balkanlar, Karadeniz, Güneybatı ve Orta Asya’yı kapsarken kronolojik olarak prehistorik dönemlerden başlayarak Tunç Çağı, Demir Çağı, Arkaik, Klasik, Helenistik ve Roma dönemleri, Geç Antik Dönem, Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden günümüze kadardır.

Bu bağlamda dergi tarih, arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji, epigrafi, mimarlık tarihi, arkeometri, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), nümizmatik, sualtı arkeolojisi, peyzaj arkeolojisi, kuramsal arkeoloji, kültürel miras yönetimi, dijital miras uygulamaları, müzecilik gibi alanlarda bilimsel nitelikte orijinal araştırma ve yorum makaleleri ile kitap incelemelerine yer verir.

 

Amaç ve Kapsam

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Dergisi her yıl bir sayı olarak İngilizce ve Türkçe yayımlanan uluslararası, bilimsel, hakemli dergidir. Derginin amacı, Anadolu ve çevresindeki kültürlerin belgelenmesi, korunması, tartışılması, incelenmesi ve birbirleriyle ilişkilerinin anlaşılması doğrultusunda bilimsel bilgiyi yaymak ve akademik tartışma ortamı yaratmaktır.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Dergisi, coğrafi olarak Anadolu ve komşu coğrafyaları olan Ege, Akdeniz, Balkanlar, Karadeniz, Güneybatı ve Orta Asya’yı kapsarken kronolojik olarak prehistorik dönemlerden başlayarak Tunç Çağı, Demir Çağı, Arkaik, Klasik, Helenistik ve Roma dönemleri, Geç Antik Dönem, Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden günümüze kadardır.

Bu bağlamda dergi tarih, arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji, epigrafi, mimarlık tarihi, arkeometri, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), nümizmatik, sualtı arkeolojisi, peyzaj arkeolojisi, kuramsal arkeoloji, kültürel miras yönetimi, dijital miras uygulamaları, müzecilik gibi alanlarda bilimsel nitelikte orijinal araştırma ve yorum makaleleri ile kitap incelemelerine yer verir.

Kapsamlı bir şekilde tartışılmayan ve genel çerçeveye oturtulmamış kazı raporları ile kataloglar olağandışı durumlar haricinde yayına kabul edilmeyecektir. Belli bir tema üzerine yazılmış makaleler ve sempozyum bildirileriyle ilişkili makaleler değerlendirmeye alınacaktır.

Açık erişimli bir dergi olan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Dergisi, dergiye gönderilen veya yayınlanması kabul edilen makalelerden herhangi bir ücret talep etmez.  Makalelerde kullanılan fotoğraf, çizim, grafik ve tablo gibi görsel malzemenin telif hakkını ve kullanım izinlerini almak yazarların sorumluluğundadır.

Künye

Editör Kurulu

Baş Editör

 • Rana Özbal, Koç Üniversitesi, Türkiye

Editörler

 • Nevzat Çevik, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
 • Kutalmış Görkay, Ankara Üniversitesi, Türkiye
 • Musa Kadıoğlu, Ankara Üniversitesi, Türkiye
 • N. Pınar Özgüner, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye
 • Recai Tekoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
 • Angelos Chaniotis, Institute for Advanced Study, ABD
 • Andreas Schachner, Alman Arkeoloji Enstitüsü - İstanbul Şubesi, Türkiye

Asistan Editörler

 • Aysel Arslan, Koç Üniversitesi, Türkiye
 • Lauren Davis
 • Mustafa Kemal Baran, Koç Üniversitesi, Türkiye
 • Gülşah Günata, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye
 • Burcu Şahinli, Koç Üniversitesi, Türkiye

Danışma Kurulu

 • Caitlin Curtis, University of Wisconsin, ABD
 • Francesca Balossi Restelli, Sapienza University of Rome, İtalya
 • Gül Işın, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
 • Oğuz Tekin, AKMED, Koç Üniversitesi, Türkiye
 • Oya Pancaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye
 • Selim Ferruh Adalı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
 • Yaşar Erkan Ersoy, Yaşar Üniversitesi, Türkiye
 • Fokke Gerritsen, Hollanda Araştırma Enstitüsü, Türkiye
 • Yonca Kösebay Erkan, Kadir Has Üniversitesi, Türkiye
 • Mustafa Hamdi Sayar, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
 • Engin Akyürek, GABAM, Koç Üniversitesi, Türkiye
 • Kemalettin Köroğlu, Marmara Üniversitesi, Türkiye
 • Alan Greaves, University of Liverpool, Birleşik Krallık
 • Benjamin S. Arbuckle, University of North Carolina at Chapel Hill, ABD
 • Douglas Baird, University of Liverpool, Birleşik Krallık

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Makale Gönderimi

TARE Yazım Kılavuzu - Style Guide


Sayı 1 - 2021

 1. Editör'ün Önsözü - Rana ÖZBAL - Sayfa: 7-10
 2. Klaros Artemis Sektöründen Siyah Firnisli Attika Seramikleri - Gülşah GÜNATA - Sayfa: 11-47
 3. Güneydoğu Anadolu’nun Geç Neolitik Dönemi’ne Genel Bir Bakış - Halil TEKİN - Sayfa: 49-78
 4. The Neolithic in the South Caucasian Mil Steppe: A Diverse Mosaic - Barbara HELWING Tevekkül ALİYEV - Sayfa: 79-116
 5. Arkeolojide Dijitalleşme ve Türkiye'de Arkeoloji Eğitimi - N. Pınar ÖZGÜNER - Sayfa: 117-142
 6. Between Local Tradition and Regional Exchanges: Stucco Decoration in Dervish Lodges from the Inner Pontos at the Turn of the Fifteenth Century - Maxime DUROCHER - Sayfa: 143-172
 7. Soldiers, Scholars, and the Public: Archaeology During the First World War in the Ottoman Empire - Ceren ABİ - Sayfa: 173-197
 8. Review: Motif: From the Sadberk Hanım Museum Collection /Motif: Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan - Lauren DAVIS - Sayfa: 199-200
 9. Review: Personal Ornaments in Prehistory: An Exploration of Body Augmentation from the Palaeolithic to the Early Bronze Age - Rana ÖZBAL - Sayfa: 201-203

Sayı 2 - 2022

 1. Andriake, Port of Myra: Remarks in Light of New Evidence / Myra’nın Limanı Andriake: Yeni Veriler Işığında Değerlendirmeler - Nevzat Çevik ve Süleyman Bulut - Sayfa: 7-74
 2. An Evaluation of a Bronze Pan with the Inscription BANNAF in the Pera Museum / Pera Müzesi’nde Bulunan BANNAF Damgalı Bir Bronz Kefe Üzerine Değerlendirme - Yavuz Selim Güler - Sayfa: 75-96
 3. Techno-Typological Analysis of the Late Epipaleolithic/Proto-Neolithic Chipped Stone Tools at Çemka Höyük / Çemka Höyük Geç Epipaleolitik/Proto Neolitik Dönem Yontma Taş Alet Tekno-Tipolojisi - Ergül Kodaş - Sayfa: 97-130
 4. Cartoons of the Baghdad Railway: A Media Hype in German, French and British Journals / Bağdat Demir Yolu Karikatürleri: Alman, Fransız ve İngiliz Dergilerinde Medyanın Gözdesi - Axel Heimsoth - Sayfa: 131-172
 5. A “New” Method in Archaeology: Architectural Energetics / Arkeolojide “Yeni” Bir Yöntem: Mimari Enerji - Ebru Kaner - Sayfa: 173-198
 6. Binding Power of Lead: Magical and Amuletic Uses of Lead in Late Antique and Byzantine Periods / Kurşunun Bağlama Gücü:
  Geç Antik Çağ ve Bizans Dönemlerinde Kurşunun Büyü ve Muskalarda Kullanımı - Deniz SEVER GEORGOUSAKIS - Sayfa: 199-224
 7. Review: The Book of Lycia: Archaeology, Culture and History in Western Antalya - Terrance M. P. Duggan - Sayfa: 225-242
 8. Review: Rumkale from the Medieval Period to the Present Day - Pelin Kalafatoğlu İslamoğlu - Sayfa: 243-247
İncele
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Weglobal inc. and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ©️ Copyright 2021
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram